Započela javna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PODIJELI
30 / 12 / 2022
Ilustracija

Tijekom procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša provodi se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš čiji su rezultati dani u Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Gradonačelnik je dana 18. kolovoza 2022. godine donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Strategije razvoja urbanog područja Pule za razdoblje 2021. do 2027. godine na okoliš.

Nakon održanih konzultacija s javnošću i nadležnim tijelima i osobama, gradonačelnik je 17. studenoga 2022. godine donio Odluku o Sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Na temelju donesene Odluke izrađena je strateška studija utjecaja na okoliš te je gradonačelnik donio Odluku o upućivanju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nacrta prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine na javnu raspravu.

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, a u svezi Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Pule pokreće javnu raspravu o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine i nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Javna rasprava, u trajanju 30 dana,  započela je u petak, 30. prosinca 2022. godine i trajat će do 30. siječnja 2023. godine.

Javni uvid moći će se obaviti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati u razdoblju trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2, Pula.

Nacrti dokumenata dostupni su i na mrežnim stranicama Grada Pule:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/92/javna-rasprava-o-strateskoj-studiji-procjene-utjecaja-na-okolis-za-strategiju-razvoja-urbanog-podrucja-pula-za-razdoblje-od-2021-do-2027-godine-i-nacrtu-prijedloga-strategije-razvoja-urbanog-podrucja-pula-za-razdoblje-od-2021-do-2027-godine/

Javno izlaganjeodržat će se 18. siječnja 2023. godine od 15:00 do 17:00 sati u prostorijama Komunalne palače, Forum 1, 52100 Pula.

Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Pule. U javnoj raspravi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje za vrijeme trajanja javne rasprave mogu davati prijedloge, mišljenja i primjedbe, koji se mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Pula, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Forum 1, 52 000 Pula ili dostaviti na adresu elektroničke pošte: spuo.srup@pula.hr, zaključno s 30. siječnja 2023. godine.

Odluka i Obavijest dostupne su na mrežnoj stranici Grada Pule: https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-lokalnu-samoupravu/odsjek-za-stratesko-planiranje/?edit&language=hr