Novosti

02/12/2022

Pristiglo 19 kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Pule

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pule na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. provjerio je formalne uvjete te utvrdio 19 važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule.

Podsjetimo, Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule objavljen je 20. listopada 2022. godine te je do 04. studenoga 2022. godine trebalo istaknuti kandidaturu. Savjet mladih Grada Pule ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Za člana Savjeta i zamjenika člana mogla se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pule koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta te utvrđivanje popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule dostavlja se Gradskom vijeću Grada Pule koje će na svojoj sjednici do kraja godine izabrati devet članova Savjeta mladih Grada Pule i njihove zamjenike na vrijeme od tri godine.

Izvještaj i Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pule objavljeni su na web stranici Grada Pule te možete ih pronaći ovdje.