Novosti

29/11/2022

Koordinacijsko vijeće jednoglasno usvojilo Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula i Nacrt Akcijskog plana

U prostorijama Komunalne palače održana je sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula kojom je predsjedavao gradonačelnik Pule Filip Zoričić, a koja je okupila gradonačelnike i načelnike jedinica lokalne samouprave urbanog područja Pula, odnosno, predstavnike gradova Pule i Vodnjana te općina Fažana, Barban, Ližnjan, Medulin, Marčana i Svetvinčenat. Sjednici je prisustvovala i Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, ujedno i predsjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Pula i čelnica ITU Posredničkog tijela Pula.

Prisutne je uvodno pozdravio gradonačelnik Filip Zoričić koji je naglasio važnost sjednice na kojoj je predviđeno glasanje o prijedlogu davanja Pozitivnog mišljenja na Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula (SRUP) za razdoblje 2021. do 2027. te  glasanje o prijedlogu davanja Pozitivnog mišljenja na Nacrt Akcijskog plana za isto razdoblje, a koji predstavlja sastavni dio SRUP-a.

Grad Pula, kao grad središta urbanog područja Pula, izradio je Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine - SRUP Pula, koja će predstavljati podlogu i osnovni preduvjet za korištenje ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. do 2027. godine.

ITU mehanizam predstavlja mehanizam integriranja sredstava usmjerenih prema aktivnostima kojima je cilj ojačati ulogu urbanih područja i gradova kao pokretača gospodarskog i društvenog razvoja. Ovom se Strategijom definiraju zajedničke smjernice razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata te razvoj zajedničke vizije koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

U Nacrtu Strategije urbanog područja Pule za razdoblje od 2021. do 2027. godine definirana je vizija razvoja koja glasi „Urbano područje Pula stvara preduvjete za kvalitetan život i rad te društveni i prostorni napredak na temeljima zelenog i održivog razvoja“.

Kroz takvu viziju određena su četiri strateška cilja:

Strateški ciljevi:

1. PROSTOR VISOKOG ŽIVOTNOG STANDARDA

1.1. Kvalitetan društveni i kulturni život

1.1.1. Dostupna društvena infrastruktura

1.1.2. Raznovrsna i dostupna kulturna ponuda

1.1.3. Unaprijeđeni stambeni uvjeti

1.2. Visoka razina socijalnih mogućnosti i socijalne uključenosti 1.2.1. Razvijene socijalne usluge

1.2.2. Kvalitetna skrb za starije i nemoćne

1.3. Zdrav i aktivan život

1.3.1. Podrška zdravstvenom sustavu

1.3.2. Kvalitetna sportsko-rekreacijska infrastruktura

2. PROSTOR DOSTUPNIH SADRŽAJA

2.1. Visoka razina prometne povezanosti i dostupnosti

2.1.1. Siguran, dostupan i učinkovit promet

2.1.2. Dekarbonizacija prometa

2.1.3. Dostupan i održiv javni prijevoz

2.2. Digitalizacija sadržaja i usluga

2.2.1. Digitalizacija javne uprave

2.2.2. Digitalizacija u javnom i društvenom životu

2.3. Razvoj u kojem sudjeluju građani

2.3.1. Jačanje kapaciteta razvojnih dionika

2.3.2. Razvoj infrastrukture za djelovanje udruga civilnog sektora

3. PROSTOR ŠIROKIH MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA I KVALITETNOG RADNOG OKRUŽENJA

3.1. Učinkovit i usmjeren odgojno-obrazovni sustav za održivo i učinkovito tržište rada

3.1.1. Unaprjeđenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

3.1.2. Usmjereno obrazovanje za otporno tržište rada

3.2. Otporno gospodarstvo

3.2.1. Kvalitetno, inovativno i učinkovito poslovanje

3.2.2. Održiv i otporan turizam

3.2.3. Revitalizacija poljoprivrede i ribarstva

3.3. Zelena i digitalna transformacija gospodarstva

3.3.1. Zeleno gospodarstvo

3.3.2. Digitalno i inovativno gospodarstvo

4. PROSTOR ZELENOG, ČISTOG I ODRŽIVOG OKOLIŠA

4.1. Zaštita i valorizacija prirodnog okruženja i kulturne baštine

4.1.1. Zaštita prirodnih vrijednosti krajobraza

4.1.2. Zaštita kulturne baštine i antropogenih krajobraza

4.1.3. Jačanje otpornosti na rizike

4.2. Dostupne i atraktivne javne urbane površine

4.2.1. Razvoj zelene infrastrukture

4.2.2. Revitalizacija javnih površina

4.3. Kvalitetan život i poslovanje uz dostupne i održive komunalne usluge

4.3.1. Kvalitetne komunalne usluge

4.3.2. Energetska učinkovitost i energija iz obnovljivih izvora u stanovanju, gospodarstvu i javnoj infrastrukturi

Na sjednici Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula, članovi Koordinacijskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog Nacrta Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. i Nacrt Akcijskog plana za isto razdoblje te je time dobiveno Pozitivno mišljenje na predložene dokumente.