Grad Pula objavio Javni poziv za imenovanje u tijela Zaklade za sport

PODIJELI
15 / 11 / 2022
grad Pula

Grad Pula je danas, 15. studenog 2022. godine objavio Javni poziv za imenovanje u tijela Zaklade za sport. Na Javnom pozivu biraju se upravitelj i pet članova Upravnog odbora na mandat u trajanju četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva i to na adresu pisarnice: Grad Pula, Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Stara tržnica 2, 52100 Pula s naznakom "Javni poziv za imenovanje u tijela Zaklade za sport Grada Pula-Pola - NE OTVARAJ."

Odluka o osnivanju Zaklade za sport donesena je na sjednici Gradskog vijeća Pule krajem kolovoza ove godine.

Svrha Zaklade je promicanje i poticanje sportova sportskih klubova na području Grada Pule iz ekipnih sportova kao i sportaša pojedinaca s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata u seniorskoj konkurenciji na domaćim i međunarodnim natjecanjima, pomaganje darovitih i perspektivnih sportaša, promicanje Grada Pule kao grada sportske izvrsnosti te podupiranje sportskih manifestacija i projekata od interesa za Grad Pulu. Kriteriji, prioriteti i način dodjele sredstava Zaklade detaljno će se propisati Pravilnikom.

Javni poziv za imenovanje u tijela Zaklade za sport Grada Pule kao i Odluka o osnivanju Zaklade za sport objavljeni su dvojezično i nalaze se ovdje.