Grad Pula objavio Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

PODIJELI
15 / 09 / 2022
Grad Pula - ilustracija

Odlukom o uključivanju Grada Pule u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, koja je donijeta na sjednici Gradskog vijeća održanoj 1. lipnja 2022. godine, Grad Pula omogućit će svojim građanima rješavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitetestanovanja izgradnjom stambenih jedinica, uz poticaj javnih sredstava te uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Na sjednici Gradskog vijeća 1. kolovoza 2022. godine donijeta je Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pule, kojom se propisuju uvjeti, mjerila i postupak za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje te uvjeti, mjerila i postupak za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova.

Temeljem te Odluke u četvrtak, 15. rujna 2022. godine, na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Grada Pule objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Pule radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do  15. listopada 2022. godine, na adresu 52100 Pula, Polanijev prolaz 2, s naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM POS – NE OTVARAJ“. U slučaju da je zahtjev predan pošti preporučeno ili ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen. Zahtjevi zaprimljeni izvan navedenog roka neće se  razmatrati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti s mrežnih stranica Grada Pule ili u pisarnici na adresi Pula, Polanijev prolaz 2.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje i pripadajući obrazac nalaze se ovdje.