Novosti

25/05/2022

Kaštijun: Zbog lebdećih čestica u zraku nema razloga za zabrinutost

U sklopu EU projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ proteklih dana izvedeni su radovi na postavljanju plinskih glava na plinske zdence koji prethode izradi plinovoda kojim će se plinovi skupljeni putem plinskih zdenaca voditi na plinsku stanicu. Dovršavaju se radovi na plinodrenažnom sloju od kamenog materijala debljine 30 centimetara, koji se prekriva različitim geosintetičkim materijalima. Također, iznad geosintetičkih materijala paralelno se izrađuje završni prekrivni sloj od zemlje koji će u konačnici biti debljine jednog metra.

S obzirom na tople i suhe vremenske uvjete te kretanje strojeva koji služe za dopremu i ugradnju navedenih kamenih i zemljanih materijala neminovno je podizanje prašine na gradilištu što može imati za posljedicu povećanu količinu lebdećih čestica u zraku. U slučajevima da se na mjerenjima navedenog parametra očituju odstupanja, nema razloga za zabrinutost.

Podsjećamo, radove izvodi društvo G.T. Trade d.o.o. Split, uslugu projektantskog i stručnog nadzora, te koordinacija zaštite na radu pruža društvo IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb, usluge vođenja projekta i tehničke pomoći u provedbi projekta povjerene su društvu PONTIFEX d.o.o. Pula, a njihov je cjelokupni dovršetak, kao i ishođenje uporabne dozvole planirano u rujnu 2022. godine.

Vrijednost projekta:

-     ukupna vrijednost projekta 28.745.466,08 kn,

-     ukupni prihvatljivi troškovi 28.045.512,08 kn,

-     bespovratna sredstva 23.838.685,26 kn (85% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

-     sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.804.551,20 kn (10% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Odlaganje otpada na odlagalištu ne vrši se od kraja 2018. godine. Sanacijom i zatvaranjem odlagalište će postati zelena površina.