Novosti

11/04/2022

Gradonačelnik Zoričić zajedno s ostalim načelnicima i gradonačelnicima Puljštine posjetio ZCGO Kaštijun

Na inicijativu gradonačelnika Pule Filipa Zoričića danas su gradonačelnici i načelnici Puljštine, u pratnji direktora Fabia Giacomettia, obišli Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. „Ovaj posjet smatram vrlo važnim iz više razloga. Jedino na ovakav način, zajedničkim nastupom, možemo se direktno upoznati s novinama rada županijskog centra te steći dojam o aktualnim potrebama i možebitnim problemima koje potom možemo zajedničkim angažmanom prevenirati“ naglasio je Zoričić.

Tom su prigodom razgovarali o aktualnim temama koje se tiču rada Kaštijuna, kao i o aktivnostima koje se provode vezano uz smanjenja ukupnih količina komunalnog miješanog otpada, što je posebice važno kada se gleda ususret novoj turističkoj sezoni. Gradonačelnici i načelnici Puljštine tako su kazali kako posvećuju velike napore i angažman na edukaciju stanovnika kao i na provođenje politike odvajanja reciklabilnog otpada. Ujedno razgovaralo se i o ostalim izazovima koji se tiču rada Kaštijuna, ali i o budućim zahvatima i ulaganjima u nove tehnologije i aktivnosti vezanim za gospodarenje otpadom ŽCGO Kaštijun, a sve uz uvažavanje očuvanja okoliša i prirode.