Količine zbrinutog miješanog komunalnog otpada na ŽCGO za 2021. godinu

PODIJELI
25 / 01 / 2022
ŽCGO Kaštijun

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun objavio je dokument „Količine zbrinutog miješanog komunalnog otpada na ŽCGO za 2021. godinu“.

Sve informacije o količinama zbrinutog miješanog komunalnog otpada u 2021. godini po mjesecima, godinama i komunalnim poduzećima dostupne su na sljedećem linku:

https://www.kastijun.hr/staticfiles/media/filer_public/dd/7e/dd7e2061-49f8-4b35-9461-158e64323ac3/zcgo_kastijun_zbrinuti_mijesani_otpad_u_2021.pdf