Izvođenje prekopa u slijepom dijelu Paganorske ulice, na raskrižju slijepog dijela Ulice Brist i Ulice Valdenaga, u Busolerskoj ulici, Ulici Samagher i na dijelu Sponzine ulice

PODIJELI
07 / 01 / 2022

Za potrebe izgradnje priključka vode za građevine u izgradnji u slijepom dijelu Paganorske ulice, te na raskrižju slijepog dijela Ulice Brist i Ulice Valdenaga, trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste uz prethodno uvođenje privremene regulacije prometa na predmetnim lokacijama.
Radove će izvoditi trgovačko društvo Zanitel d.o.o. Pula, a odobrenje je izdano za vremensko razdoblje od 10. do 21. siječnja 2022. godine.

Nadalje, društvu Ekspert gradnji d.o.o. Buzet odobreno je izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u Busolerskoj ulici, za potrebe građenja građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda). Odobrenje je izdano za vremensko razdoblje od 60 kalendarskih dana, s početkom radova 10.01.2022. godine. 

Od ponedjeljka, 10. siječnja 2022. godine radovi će se odvijati i u Ulici Samagher i na dijelu Sponzine ulice - izgradnja NN priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu iz TS 10(20)/0,4 kV Sponza, za građevinu na k.č. br. 1446/338, k.o. Pula. Odobrenje je izdano društvu HEP  Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula za razdoblje do 15. ožujka 2022. godine, a radove će izvoditi društvo Progressum constructum d.o.o..

Za vrijeme izvođenja navedenih radova na snazi će biti privremene regulacije prometa, te se upućuje sudionike u prometu na dodatan oprez i poštivanje prometne signalizacije.