Uz veliki odaziv građana održane javne tribine u mjesnim odborima Arena i Stari Grad

PODIJELI
17 / 12 / 2021

Nakon prošlotjedne odgode, zbog lošeg vremena, javne tribine s građanima mjesnih odbora Arena i Stari Grada održane su ove srijede. Tom je prilikom gradonačelnik Pule Filip Zoričić zajedno sa suradnicima kroz transparentnu i izravnu komunikaciju čuo glas građana, njihove potrebe, probleme i prijedloge.

Javna tribina za mještane Mjesnog odbora Arena započela je u 16 sati. Predsjednik Vijeća MO Arena Klaudio Piljar istaknuo je više pitanja koja zaokupljaju građane tog mjesnog odbora, a o čemu su raspravljali i na sjednicama Vijeća MO-a. Između ostalo, istaknuta je potreba uređenja područja Ozad Arene, koje je u neposrednoj blizini našeg amfiteatra, kulturnog spomenika prve kategorije, ali i uređenje Emove ulice, Rive, Kolodvorske ulice, Porečke, Faverijske, Ulice Croazia i drugo. Iznijet je i problem parkiranja, javne rasvjete na pojedinim dijelovima mjesnog odbora, te je predloženo uvođenje nove organizacije prometa (Faverijska ulica,…). Nadalje, stanari su izrazili nezadovoljstvo uvjetima konzervatora prilikom obnove pročelja, koje smatraju prestrogim.

Gradonačelnik je izvijestio da je bio u posjeti romskoj obitelji u Emovoj ulici, te je za njih osigurana jedna montažna kuća za koju još treba naći prikladnu lokaciju za smještaj. Složio se s mještanima da se Emova ulica treba urediti, ali na način i u dogovoru upravo sa mještanima.  

U kontekstu lokacije oko Arena, istaknuo je da bi to trebala biti pješačka zona,  popločan trg, povijesne ulice i fasade dostojno održavane. Okoliš Arene treba biti uredan, jasan je Zoričić.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ingrid Bulian navela je da je recentno održano javno savjetovanje o novoj Odluci kojom se povećava do 80% sufinanciranje troškova uređenja fasade i sam iznos u projektu Dolcevita, te da Odluka ide na Gradsko vijeće.

Gradonačelnik je, pored ostaloga, napomenuo kako mu je velika želja da 2023. uži i širi centar grada budu „puni skela“ i napokon uredni. Također i EU fondovi, koji financiraju energetsku obnovu, a o čemu su informirani upravitelji zgrada, mogu biti dio rješenja.

 

Uslijedila je tribina za mještane Mjesnog odbora Stari Grad u 17 sati s pretežitim fokusom na parkiranje, pitanje boljeg pometanja ulica, buku, uređenju kako glavnih tako i manjih ulica.

Zoričić je ponovio da Kandlerovom i Ulicom Sergijevaca više neće prometovati kamioni za dostavu. Bit će tri pozicije za dostavu i potom će se električnim vozilima razvoziti roba.

„Centar će se više prati, mora biti čist, tende moraju biti iste i mora biti reda. Svaki mjesni odbor će imati svog prometno komunalnog redara.“, naglasio je gradonačelnik te dodao da će se do lipnja sljedeće godine razraditi model parkiranja za stanare, dok stranci neće više moći ulaziti u centar grada.

„Za njih će biti predviđene tri lokacije na ulazu u grad. Ostali građani izvan centra grada će imati veću cijenu parkiranja. Planira se i zatvaranje ulice između Doma hrvatskih branitelja i Istarskog narodnog kazališta te cijele Laginjine ulice do Istarskih ljekarni. Centar grada bi čim više trebao biti pješačka zona. Obnovit će se i Park Grada Graza, kao inkluzivni park.“, kazao je Zoričić.

Građani su informirani da će se krenuti s uređenjem Kandlerove ulice, a 2023. dokumentacija za Ulicu Sergijevaca. Idejni projekt Giardina također će biti dogodine, a same aktivnosti će se iskomunicirati s građanima. Značajna sredstva uložit će se za pristup prema Kaštelu  čime će se u potpunosti valorizirati novi izgled.

Kao i u mjesnom odboru Arena, i mještani Starog Grada požalili su se na uvjete konzervatora prilikom obnove pročelja, na što je Zoričić istaknuo da intenzivno komunicira s konzervatorima  i ministricom kulture koja je, ističe, obećala da će se raditi na tome da se uvjeti ublaže.

Pored ostalog bilo je riječi o potrebi pružanja novih sadržaja za mlade budući se, zbog manjka istih, prvenstveno druže u Titovom parku.

Uz zahvalu svima koji su se odazvali i jasno kazali što nedostaje i gdje su najveći izazovi te  konstruktivno predlagali završile su ovotjedne javne tribine.