Grad Pula-Pola u 2022. godini uvodi normu ISO 37001 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja

PODIJELI
14 / 12 / 2021
ISO standard

Grad Pula – Pola u 2022. godini pokreće postupak uvođenja međunarodnog standarda za suzbijanje korupcije ISO 37001:2016 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (eng. Anti-Bribery Management System) koji nam omogućuje uspostavljanje procedura za identifikaciju i određivanje prioriteta obrade rizika podmićivanja, osposobljavanje i održavanje kompetencija svojih zaposlenika i poslovnih suradnika te dokazuje svoje trajno opredjeljenje za pošteno i transparentno vođenje svih procesa u suradnji i na korist korisnika svojih usluga. Ovim standardom podižemo povjerenje svih zainteresiranih strana u organizaciji i njenu odlučnost za smanjivanje i eliminiranje korupcije u svakodnevnom poslovanju.

Ključne prednosti standarda:

 • postavlja transparentne temelje za razvoj korporativne kulture za suzbijanje podmićivanja,
 • osigurava transparentnu metodologiju za procjenu rizika i efikasne kontrole za suzbijanje potencijala nastanka podmićivanja,
 • osigurava kontinuirana poboljšavanja postojećeg sustava upravljanja temeljem Plan-Do-Check-Act metodologije,
 • osigurava visoku razinu povjerenja partnera i suradnika te reputacije na tržištu.

Temelji na kojima se bazira standard:

 • politika protiv podmićivanja,
 • opredijeljenost uprave za odgovornost i transparentnost,
 • nadzor nad radom zaposlenika i kontinuirana edukacija,
 • kreirani set dokumenata s jasno definiranim procjenama rizika, kontrolama, provjerama i aktivnostima za suzbijanje svih elemenata podmićivanja,
 • dubinski nadzor svih projekata (Due Dilligence),
 • financijska, komercijalna i ugovorna kontrola svih poslovnih aktivnosti,
 • redovito izvještavanje o stanju sustava suzbijanja podmićivanja,
 • redovite godišnje nadzore neovisne certifikacijske kuće koja osigurava trajnu vrijednost implementiranog standarda,
 • vlastite redovite nadzore sustava suzbijanja podmićivanja i kontinuirani rad na poboljšanju implementiranih procedura.