Novosti

07/12/2021

Osnovano Partnersko vijeće za izradu Plana razvoja Grada Pule do 2030. godine

Grad Pula je u procesu izrade Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2030. godine te je na prvoj, osnivačkoj sjednici osnovano Partnersko vijeće Grada Pule. Za predsjednicu Partnerskog vijeća izabrana je Anja Ademi, a Irena Burba iz Zelene Istre za zamjenicu. Partnersko vijeće sačinjava 27 članova iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Pročelnica Anja Ademi ujedno i lokalna koordinatorica pozdravila je sve prisutne i istaknula zadovoljstvo odazivom na sjednicu.

„Članovi partnerskog vijeća doprinose strateškom planiranju razvoja grada Pule, sudjeluju na partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije te se od njih očekuje aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme plana razvoja grada Pule u nadzoru i u praćenju provedbe. Grad Pula-Pola kao nositelj izrade Plana razvoja radi što participativnijeg i otvorenijeg načina izrade strategije, donio formalnu odluku o osnivanju Partnerskog vijeća Grada Pule-Pola, čije članove sačinjavaju lokalni koordinator nadležan za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službenici ustrojstvenih jedinica nadležnih za ključna područja politika, predstavnici trgovačkih društava nadležnih za provedbu javnih politika u područjima obuhvaćenim planovima te ostali članovi predstavnici drugih javnih tijela, gospodarskog sektora, predstavnici socijalnih partnera i civilnog društva. Upravo današnji dobar odaziv pokazuje da članovi žele sudjelovati u cijelom procesu izrade i provedbe Plana razvoja Grada Pule-Pola 2021. – 2030. godine“, naglasila je Ademi.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, u izradi strateško-planskih dokumenata poželjno je usvojiti načelo partnerstva koje se ostvaruje kroz partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti. Istim zakonom definira se i mogućnost definiranja partnerskog vijeća kao savjetodavno tijelo koje se osniva, temeljem propisa koji uređuje područje politike regionalnog razvoja, za potrebe pripreme i praćenja provedbe dugoročnih i srednjoročnih akata planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Zakonom nije definirana obaveza osnivanja takvog vijeća, međutim želja je osigurati partnersku razinu s dionicima u budućem razvoju Grada, kao i osigurati načelo transparentnosti i participativnosti u procesu donošenja odluka o planiranju budućeg razvoja Grada. 

Partnersko vijeće Grada Pule osnovano je u svrhu sudjelovanja u izradi i provedbi Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2030. godine, utvrđivanja razvojnih prioriteta, predlaganja strateških projekata od značaja za razvoj Grada Pule, praćenja i vrednovanja njihove provedbe te obavljanja drugih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Članovi Partnerskog vijeća Grada Pule su pročelnici gradskih upravnih odjela, zatim Robi Fuart iz trgovačkog društva Pragrande, Igor Škatar, direktor Pulaprometa, Branislav Bojanić, direktor Pula parkinga, Davor Mišković, Techne udruženje inženjera, Branimir Ružojčić, iz tvrtke TEMA, Tomislav Juretić i Robert Tkalec iz Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre, Jasna Jaklin Majetić, predsjednica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, Zoran Stančić, u ime Obrtničke komore Istre – Udruženja obrtnika Pula; Sanja Cinkopan Korotaj, direktorica Turističke zajednice Grada Pule, Lela Tijanić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ivica Fedel iz Opće bolnice Pula; Gordana Deranja, Tehnomont, Milenko Vidulin, Istarska kreditna banka,  Giankarlo Župić, Gorka Ostojić Cvajner, Cvajner, Gordana Jeromela Kaić, ravnateljica Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula; Irena Burba, Udruga Zelena Istra, Breda Bizjak, Društvo arhitekata Istre - Societŕ architetti dell'Istria, Lorella Limoncin Toth, pročelnica Konzervatorskog odjela u Puli za područje Istarske županije i Loretta Morosin, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda.