Izvođenje prekopa na dijelu Ulice Stoja

PODIJELI
26 / 11 / 2021
Skica zahvata

U svrhu izgradnje niskonaponskog priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu u Ulici Valovine, trgovačkom društvu ROVERIA USLUGE d.o.o. odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste uz prethodno uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu prometnice.

Radove izvodi trgovačko društvo ROVERIA USLUGE d.o.o. Pula, a odobrenje je izdano za vremensko razdoblje od 25. studenoga do 3. prosinca 2021. godine.

Mole svi sudionici na dodatan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.