Novosti

10/11/2021

Započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je danas, 10. studenoga 2021. godine, započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju 10. studenoga 2021. godine do 10. prosinca 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: porezi.izmjene@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije mogu se pronaći na predmetnoj web stranici Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici e-Konzultacije.