Biciklističke rute EuroVelo 8 i 9

PODIJELI
14 / 10 / 2021
EuroVelo logo

EuroVelo je projekt Europske biciklističke federacije (ECF - European Cyclists’ Federation) i nacionalnih te regionalnih partnera, a glavni mu je cilj povezati postojeće i planirane nacionalne i regionalne biciklističke rute u jedinstvenu europsku mrežu. Rute se koriste za turistička putovanja biciklom na velike udaljenosti, a također i za dnevna putovanja lokalnog stanovništva.

Kroz Istarsku županiju prolaze dvije rute - EuroVelo 8 ili Mediteranska ruta i EuroVelo 9 ili ruta Baltik - Jadran.

EuroVelo 8(Mediteranska biciklistička ruta) ukupne je duljine 5.888 km i prolazi kroz 11 europskih zemalja. U Istarskoj županiji cijelom dužinom prolazi obalom od graničnog prijelaza Sečovlje - Plovanija do Pule i Labina.

Dionice koje prolaze kroz IŽ: 1. Plovanija – Vrsar, 2. Vrsar – Pula, 3. Pula – Nedešćina i   4. Nedešćina – Rijeka.

Više informacija možete pronaći na: https://eurovelo8.hr/

EuroVelo 9 (Baltik – Jadran) je ukupne duljine oko 1.900 km i prolazi kroz 6 europskih zemalja. Počinje na obali Baltičkog mora, a prolazi Poljskom, Češkom, Austrijom, Slovenijom i Italijom, te završava u Puli. U Istarskoj županiji je ukupno 132 km glavne rute, dvije alternativne dionice od 12 i 19 km, jedno skretanje s rute od 6 km te 32 točke interesa (atrakcije) s pripadajućim pristupnim pravcima.

Ruta EV 9 u IŽ prolazi kroz: 1. Plovanija – Buzet, 2. Buzet – Pazin, 3. Pazin – Barban,    4. Barban - Vodnjan  i 5. Vodnjan – Pula.

Više informacija možete pronaći na: https://en.eurovelo.com/ev9/croatia