Objavljene liste kandidatkinja i kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o. koji ispunjavaju uvjete iz natječaja

PODIJELI
29 / 09 / 2021
Ilustracija Pula. Autor: Danijel Bartolić

Na internetskoj stranici Grada Pula-Pola postavljena je obavijest Povjerenstva o listi kandidatkinja i kandidata na natječaju za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima Vodovod Pula d.o.o. i Pragrande d.o.o. koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Obavijest Povjerenstva za trgovačko društvo Vodovod Pula d.o.o. Pula nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/22461/obavijest-povjerenstva-o-listi-kandidatkinja-i-kandidata-na-natjecaju-za-clanove-nadzornog-odbora-u-trgovackom-drustvu-vodovod-pula-doo-pula/

Obavijest Povjerenstva za trgovačko društvo Pragrande d.o.o. nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/22462/obavijest-povjerenstva-o-listi-kandidatkinja-i-kandidata-na-natjecaju-za-clanove-nadzornog-odbora-u-trgovackom-drustvu-pragrande-doo-pula/