Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

PODIJELI
13 / 09 / 2021

Obavještavamo Vas da je otvorena javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture(u nastavku: PRŠI) za Grad Pula.

PRŠI  predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća jedinicu lokalne samouprave i to Grad Pula.

Više informacija kao i sam nacrti PRŠI-ja možete pronaći na stranici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/22382/pokretanje-javne-rasprave-za-prsi/