Novosti

26/08/2021

Javni poziv za predlaganje kandidata za članice i članove Partnerskog vijeća urbanog područja Pula zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja Pula 2021- 2027.

Grad Pula-Pola, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kao nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja osniva partnersko vijeće za urbano područje Pula. Uz Grad Pula-Pola, kao središta urbanog područja, u sastav urbanog područja Pula prema konačnom prijedlogu ulaze Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon je propisao obvezu izrade strategije razvoja urbanog područja, koja predstavlja temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje. Nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja je sukladno Zakonu za urbano područje Pule, Grad Pula-Pola kao grad koji je središte urbanog područja.

Partnersko vijeće za urbano područje Pula osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. te obavljanja drugih poslova u skladu sa Uredbom. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje imenuju se za razdoblje trajanja strategije razvoja urbanog područja.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijećatijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon odobrenja, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.