Kao transparentna gradska uprava Grad Pula bira članove Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu sredstava medijima

PODIJELI
26 / 08 / 2021
Komunalna palača

Grad Pula-Pola raspisao je Javni natječaj za izbor tri člana Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu sredstava medijima.  

Za članove Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu sredstava medijima u Gradu Pula-Pola mogu biti imenovane poslovno sposobne fizičke osobe čije prijave na ovaj Javni natječaj svjedoče o njihovu iskustvu praktičnog i teorijskog rada u području medija.

Zadaća Povjerenstva je utvrditi tekst i provesti javni natječaj za dodjelu sredstava medijima u Gradu Pula-Pola, vrednovati prijavljene projekte, izraditi pisane analize prihvaćenih i odbijenih projekata pristiglih na Javni natječaj te utvrditi prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora.

Za člana Povjerenstva ne mogu biti imenovani dužnosnici i službenici, odnosno namještenici Grada Pula-Pola, ni osobe na dužnosti u tijelima političkih stranaka.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti u roku od 15 dana od objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Pule (www.pula.hr).

Radna skupina utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja i poziva ih na razgovor.

O provedenom postupku Radna skupina podnosi izvješće i prijedlog članova Povjerenstva gradonačelniku koji donosi odluku o imenovanju članova Povjerenstva.

Javni natječaj sa svim potrebnim informacijama zainteresirani mogu pronaći na početnoj web stranici Grada Pule (www.pula.hr), odabirom rubrike „NATJEČAJI I NADMETANJA“ ili putem padajućeg izbornika „RAD GRADSKE UPRAVE – NATJEČAJI I NADMETANJA“.