Novosti

25/06/2021

Filip Zoričić: odgađaju se radovi na starom Kaštijunu za jesen

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić i zamjenici Ivona Močenić i Bruno Cergnul na konferenciji za medije održanoj danas, 25. lipnja 2021. godine u prostorijama Komunalne palače predstavili su Izvješće o dosadašnjem radu te govorili o budućim planovima.

Tom prigodom rečeno je kako će zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić biti zadužena za zdravstvo, socijalu, sport i mlade u suradnji s pročelnicima i građanima, dok će se zamjenik gradonačelnika Bruno Cergnul baviti pitanjima talijanske i drugih manjina u Puli te gospodarstvom u suradnji s upravama trgovačkih društava i gradonačelnikom.

„Radovi na starom Kaštijunu, koji su trebali započeti 28. lipnja, odgađaju se do početka listopada jer bi se dogodio nesnosan smrad. Razgovarao sam s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i s izvođačima radova i mi odgađamo radove jer to nema smisla. Za te radove na starom Kaštijunu odgovoran je Grad Pula. Uskoro ćemo imati sastanak sa županom i svim načelnicima i gradonačelnicima oko rješavanja problema Županijskog centra za gospodarenje otpadom, , a osvemu je obaviješten i načelnik općine Medulin Ivan Kirac“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Ujedno je najavio kako će se snimiti stanje u Kaštijunu vezano za praćenje kvalitete zraka jer se sada ne objavljuju važni podaci vezano za koncentracije merkaptana koji uzrokuju smrad i općenito o količinama otpadne vode kao i količinama otpada koje se dnevno preuzima.

Gradonačelnik je najavio uvođenje redovitih foruma s mladima i s građanima, dva puta mjesečno susrete po mjesnim odborima, imat će svoj tim za ekonomske i pravne savjete, a savjetnica gradonačelnika za zelene politike i gospodarenje otpadom bit će Koviljka Aškić koja će taj posao obavljati pro bono. Gradonačelnik se u protekla tri tjedna, otkako je stupio na dužnost gradonačelnika Pule, susreo s preko 200 ljudi iz različitih udruga, ustanova i tvrtki. Razgovarao je i s predstavnicima vijeća nacionalnih manjina i mjesnih odbora, a uskoro ga očekuje sastanak s premijerom oko stambene politike i državnog zemljišta

U pripremi je Odluka o novom ustroju Grada Pule koja će se predložiti Gradskom vijeću s ciljem postizanja ušteda proračunskih sredstava, racionalizacije poslovanja i boljeg iskorištavanja sredstava EU. Tražit će se veće ovlasti mjesnih odbora i povećanje proračuna, a kroz ITU mehanizam Grad očekuje nova financijska perspektiva.

„Grad Pula dobio je bezuvjetno mišljenje državne revizije 2019. za 2018. godinu. Mi ćemo poslati dopis Državnoj reviziji da nas stavi u plan čim prije, jer u financijskom planu nemamo sredstava. Ukoliko ne budu reagirali brzo, vidjet ćemo možemo li sami ići u provođenje javne nabave za vanjskog revizora koji bi revidirao opću zakonitost postupanja, izvještaje o izvršenju proračuna i financijske izvještaje, usklađenost postupaka javne nabave, sustav unutarnjih kontrola. A u trgovačkim društvima i javnim ustanovama reviziju će provesti nadzorni odbori“, kazao je gradonačelnik Zoričić.

Na konferenciji za medije gradonačelnik je govorio i o transparentnosti rada nove gradske uprave rekavši kako je u tijeku revidiranje ugovora i narudžbenica s medijima.

„Obavijest o prestanku potrebe Grada za pružanjem ugovorenih usluga, do daljnjeg, uputili smo Glasu Istre te smo ih obavijestili da, budući da dokumentacijom o javnoj nabavi  nije bilo moguće utvrditi točnu količinu objava, do daljnjega Grad Pula neće imati objava. Ugovor nije raskinut jer se može raskinuti samo sudskim putem i potencijalni troškovi za grad su štetni i milijunski“, pojasnio je Zoričić. Dodao je kako je pronašao još spornih isplata, poput one iz veljače 2021. godine kada je za prilog o projektu Dolcevita Glasu Istre isplaćeno 37.500,00 kuna.

Grad Pula imat će bolju kontrolu javne nabave kroz predstavnike Grada Pule u postupcima nabave trgovačkih društava, objavit će se svi ugovori na web-u u skladu s odredbama GDPR-a, proračun će biti transparentan te će svi podaci iz GIS sustava za upravljanje prostornim podacima biti javni.

Gradonačelnik je ujedno izvijestio kako je Grad uputio dopis članovima Upravnih vijeća i Nadzornih odbora  javnih ustanova i trgovačkih društava u kojem su zamoljeni da svoja članstva stave na raspolaganje. Donesena je odluka o zabrani novih zapošljavanja u trgovačkim društvima i javnim ustanovama te ostavljena mogućnost za slučaj potrebe uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Govoreći o donesenim odlukama gradonačelnik je spomenuo i odluku o zabrani korištenja službenih vozila van radnog vremena osim u opravdanim slučajevima i za službene potrebe pojasnivši kako će reorganizacija gradskih poduzeća biti na snazi od 1. siječnja 2022. godine.

Ujedno je najavio da će se, u suradnji s komunalnim društvima, urediti i otvoriti jedinstvena lokacija u na Forumu gdje bi građani na jednom mjestu mogli rješavati svoje potrebe.

„Smatram da bi time značajno unaprijedili odnos prema građanima u pružanju usluga. Na navedenoj lokaciji radili bi ljudi iz administracija komunalnih društava koje sigurno ne nedostaje, a informatičkom podrškom bili bi povezani s bazama podataka o korisnicima“, smatra gradonačelnik Pule.

Iz područja društvenih djelatnosti gradonačelnik će tražiti uštede te ta sredstva rebalansom usmjeriti za vrtiće.

Dijete roditelja koji ima status roditelja-njegovatelja,  a drugi roditelj je zaposlen dobit će 10 bodova kod upisa u vrtić, odnosno sva djeca koja imaju najmanje 10 bodova upisuju se u vrtić i ostvaruju pravo na subvenciju Grada, te će od ove godine to će ostvarivati i roditelj njegovatelj.

Gradonačelnik je najavio i uvođenje mobilnih timova logopeda, psihologa i pedagoga kao posljedicu COVID pandemije.

Proteklih dana gradonačelnik se bavio i aktualnim temama buke na Giardinima te problema s divljim svinjama u gradu.

„Održao sam sastanak s predstavnicima stanara i ugostiteljima, idući tjedan očekuje nas zajednički sastanak i mišljenja sam da se moramo držati zakona koji propisuje buku do 50 decibela. Nadalje, zbog učestalih ulazaka divljih svinja u naseljena područja grada, na inicijativu Grada Pule u prostorijama Istarske županije održan je sastanak predstavnika Grada Pule, resornog Upravnog odjela IŽ i Lovačkog saveza Istarske županije kako bi se pristupilo rješavanju problema prekomjernog ulaska divljih svinja u grad. Grad Pula u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom pristupit će izradi Programa zaštite divljači Grada Pule koji će propisivati gospodarenje divljači u urbanoj sredini grada Pule. Gospodarenje divljači podrazumijeva zaštitu divljači, izlučivanje prekomjernog broja divljači koje obitava izvan lovišta te mjere za sprječavanje šteta od divljači“, obrazložio je Zoričić.

Najavio je i osnivanje Radne skupine za strateško planiranje razvoja grada, a partner će biti Društvo arhitekata Istre s ciljem ostvarivanja suradnje sa strukom i građanima.

U suradnji s Uredom za prostorno planiranje, ali i vanjskim stručnjacima donijet će se novi GUP koji će kao strateški dokument predstavljati dugoročnu viziju grada Pule i koji će imati za cilj očuvanje zona  koje su važne za održiv razvoj grada i koje bi trebale biti izuzete iz područja građevinskih obuhvata, izradu UPU-a kako bi se pojedina područja mogla detaljnije isplanirati, uvijek u interesu građana i struke, preispitivanje širenja građevinskih zona, inkorporiranje u GUP zone za koje se propisuje obaveza provođenja urbanističko – arhitektonskih natječaja.

Projekti s pravom prvenstva bit će oni koji imaju za cilj revitalizaciju centra grada, rješavanje prometne infrastrukture, planiranje i očuvanje te održavanje postojeće zelene infrastrukture kao prioritet u borbi s klimatskim promjenama.

Ljubljana, Kopenhagen i Bologna primjeri su gradova dobre prakse od kojih će se učiti.

„Grad Pula hitno se treba prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju divljih odlagališta na zemljištima koja su u vlasništvu Grada Pule ili  RH, zatim na javni poziv za sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, uspostavit ćemo učinkovito komunalno redarstvo, provjerit ćemo podatke poslane u Registar onečišćenja okoliša o količinama i vrstama otpada u 2020. godini na temelju čega će u ovoj godini Grad Pula platiti penale. U 2019. godini plaćeno je cca 1.000.000 kuna. Ta se kazna naziva poticajna naknada i plaća se Fondu za manje količine odvojenog otpada od ciljeva koji su zadani Planom gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i Planom gospodarenja otpadom Grada Pule za isti period. U fazi smo izrade Strategije razvoja Grada Pule te ćemo na temelju te strategije povlačiti  sredstva iz Plana za oporavak i zelenog plana EU. U Herculanei će se hitno ići na izmjene i dopune cjenika vezano za proizvodni otpad iz trgovačkih centara, ugostitelji i hoteli. Za početak, s trgovačkim centrima. Također, u Herculanei će se uspostaviti učinkoviti sustav gospodarenja glomaznim otpadom i zasad zaustavljamo ugradnju podzemnih spremnika“, zaključio je prvi čovjek Pule.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić na kraju je poručio kako se ne treba bojati nitko tko radi u interesu grada, javnog interesa i općeg dobra bez obzira je li ili nije član neke stranke.