Grad Pula učinit će sve potrebno kako bi se povećao postotak selektiranog otpada

PODIJELI
14 / 06 / 2021
ŽCGO Kaštijun

Gradonačelnik Filip Zoričić obišao Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

Grad Pula kao jedan od suvlasnika Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun aktivno sudjeluje i s posebnom pozornošću prati aktivnosti Centra, kako redovnih tako i izvanrednih, koje za cilj imaju usavršavanje rada i otklanjanje emisije neugodnih mirisa.

Kako bi se iz prve ruke uvjerio u trenutne aktivnosti i aktualni problem s neugodnim mirisima, koji su se pojavili posljednjih dana, gradonačelnik Filip Zoričić posjetio je ŽCGO Kaštijun te održao sastanak s članicom Uprave Vesnom Dukić i članom Nadzornog odbora i predstavnikom inicijative mještana općine Medulin Bojanom Blagonićem.

Tom su prigodom predstavnici Kaštijuna potvrdili činjenicu da se trenutno u Centru izvode radovi na otplinjavanju bioreaktorske plohe, što je već prethodno prije početka samih radova bilo nagovješteno priopćenjem s Kaštijuna. Ovaj zahvat uključuje otkopavanje kanala u deponiranom otpadu te postavljanje cijevi kojima će se sakupljeni plinovi u jezgri plohe odvesti u sustav baklje. Nažalost, vrijeme izvođenja radova poklopilo se s dolaskom toplih dana što dodatno utječe na širenje neugodnih mirisa s tijela odlagališta. Vrijeme izvođenja radova ovisilo je o dinamici provedbe javnih natječaja za nabavku materijala, odabir izvođača radova te odabir nadzornika radova kao i tehnološki uvjet vezan uz potrebnu visinu odloženog otpada. S obzirom na sve preduvjete koji su se morali steći kako bi se s radovima započelo, te kako bi se konačno zaustavio proces gomilanja plinova u tijelu odlagališta, odlučeno je nastaviti s radovima, no uz provođenje adekvatnih mjera kako bi se emisija neugodnih mirisa svela na najmanju moguću mjeru.

Za spomenuti je kako su aktualni radovi iznimka u procesu te se u buduće takvi radovi ne planiraju izvoditi. Naime, razlog ovih radova su prekomjerne količine otpada dovezene u Centar u kratkom razdoblju tijekom ljeta 2019. godine Otpad se u tom razdoblju nije stigao ispravno prosušiti te je vlažan odlagan na plohu pri čemu se nastavio biološki proces razgradnje i generiranja plinova u tijelu plohe.

Pristup zaprimanja prekomjernih količina otpada generiranih od strane lokalnih samouprava Istarske županije, neovisno o nominalnom kapacitetu Kaštijuna, pokazao se izuzetno problematičnim za normalan rad Centra što direktno utječe na kvalitetu života u mjestima u blizini Centra.

„Kao što smo se mogli sada uvjeriti, utjecaj na ispravan rad Centra imaju sve lokalne jedinice i gradovi u Istri i očekujemo da će ostatak Istre shvatiti svoju suodgovornost za probleme Kaštijuna. Grad Pula kao suvlasnik neće bježati od suodgovornosti za upravljanjem Centrom i podržat ćemo sve aktivnosti usmjerene optimiranju rada Centra. Međutim, svi napori za poboljšanjem rada Centra neće dati očekivane rezultate ukoliko na Kaštijun i dalje budu dolazile prekomjerne količine otpada koje Centar ne može preraditi. Istra mora shvatiti kako su sve jedinice lokalne samouprave suodgovorne za ispravan rad Kaštijuna te da svaka jedinica lokalne samouprave mora pojedinačno raditi na povećanju stupnja selektiranja otpada“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Ujedno je naglasio kako će Grad Pula na svom području učiniti sve potrebno kako bi se povećao postotak selektiranog otpada i doveo ga na zakonski zahtijevane razine. U tom smislu, posebno će se razmotriti mogućnosti odvajanja organskog otpada iz komunalnog.

„Vjerujemo da će se paralelnim naporima u optimiranju rada ŽCGO Kaštijun te poboljšanjima u sustavu sakupljanja otpada dovesti do značajnih poboljšanja u radu Centra te smanjenju utjecaja na okoliš“, poručio je gradonačelnik Zoričić.