Privremena regulacija prometa na dijelu ulica Vergarola, Stoja i Valovine

PODIJELI
04 / 05 / 2021

U svrhu izgradnje priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu, trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Vergarola, Ulice Stoja i Ulice Valovine - na k.č. br. 5278, 5199/1 i 5247/2 sve k.o. Pula. Odobrenje je izdano do 29. svibnja 2021. godine.  

Radove izvodi trgovačko društvo Roveria usluge d.o.o..

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.