Novosti

21/04/2021

Započela izrada strateških dokumenata koji će definirati daljnji razvoj Pule

U Komunalnoj palači održan je inicijalni sastanak na temu izrade Plana razvoja Grada Pule za period od 2021. do 2030. godine te Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Sastanku su, uz pročelnika Ureda Grada i lokalnog koordinatora za strateško planiranje Grada Pule Aleksandra Matića, nazočili svi gradski pročelnici te predstavnici ITU Ureda.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Boris Miletić je istaknuo: „Plan razvoja Grada Pule i Strategija razvoja urbanog područja Pula dokumenti su koji će definirati ključne prioritete i ciljeve kad je riječ o korištenju europskih fondova, čija važnost posebno dolazi do izražaja u gospodarskoj situaciji opterećenoj pandemijom. Kvalitetni strateški dokumenti preduvjet su za efikasniju upotrebu europskog novca pa je izradi ovih dokumenata potrebno pristupiti s posebnom pažnjom budući da predstavljaju prioritetnu aktivnost kad je riječ o strateškom planiranju daljnjeg razvoja grada Pule“, poručio je gradonačelnik Miletić.

Lokalni koordinator za strateško planiranje Aleksandar Matić rekao je kako su Plan razvoja  i Strategija razvoja urbanog područja Pula dokumenti kojima će se definirati vizija razvoja grada i njegovi strateški razvojni ciljevi u razdoblju do 2030. godine. 
„Ovi dokumenti su baza za  planiranje lokalnih razvojnih politika i projekata, stoga ćemo u proces uključiti sve partnere iz drugih jedinica lokalne samouprave urbanog područja Pula kao i širok spektar različitih dionika“, zaključio je Matić. 

Za izradu plana i strategija, postupkom nabave odabran je konzutantski tim Urbanex d.o.o. iz Splita, koji je prezentirao ključne etape u izradi ovih dokumenata.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Grada Pule od 19. veljače 2020. godine usvojilo je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pule za razdoblje do 2030. godine. Ovaj plan bit će usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. koju je Hrvatski sabor donio u veljači 2021. godine,  regionalnim strategijama te prostornim planovima Grada Pule, a donošenju Plana prethodit će savjetovanje s javnošću.
Također, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 10. ožujka 2021. usvojilo je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine. 

Ovim strateškim dokumentima definirat će se ključne inicijative, programiranje korištenja EU fondova i mjere u svrhu postizanja fiskalne učinkovitosti te mjerljivog i održivog razvoja Grada Pule do 2030. godine.