Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Marsovog polja i Valdebečkog puta

PODIJELI
19 / 02 / 2021

Radi izgradnje niskonaponskog priključka za građevine u dijelu Ulice Marsovog polja te izgradnje priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu na dijelu Valdebečkog puta, trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na predmetnih ulica. 
Radove na izgradnje priključka na Valdebečkom putu izvodit će trgovačko društvo  Roveria Usluge d.o.o., dok će radove u dijelu Ulice Marsovog polja izvoditi  trgovačko društvo  TGT Adriatik d.o.o.
Odobrenje za izvođenje oba zahvata izdano je za razdoblje od 22. veljače 2021. godine do 1. ožujka 2021. godine. 

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremene regulacije prometa, u dvije faze, te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje istih.