Novosti

02/02/2021

Urbano područje Pula ugovorilo 150 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam

Potpisivanjem ugovora za projekt „Mehanika-polivalentni centar“ okončana je dodjela svih bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za ITU mehanizam čime je iskorištena alokacija u gotovo 100 postotnom iznosu za ITU Pula

 

Nakon što je krajem listopada 2020. godine uz nazočnost Nataše Tramišak, ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU, Tomislava Petrica, ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i predstavnika prijavitelja projektnih prijedloga sa Urbanog područja Pula, u Gradu Puli potpisano šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz tri različita poziva u okviru ITU mehanizma za projekte ukupne vrijednosti 75,1 milijuna kuna od čega je 55,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava,  gradonačelnik Grada Pule, Boris Miletić potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Mehanika – polivalentni centar za koji je osigurano dodatnih 34,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Grad Pula je potpisivanjem ugovora za projekt Mehanika – polivalentni centar, u zadnjem pozivu koji je raspisan u okviru ITU mehanizma za Operativni program konkurentnost i kohezija za programsko razdoblje 2014.-2020., gotovo u potpunosti iskoristio indikativnu alokaciju u iznosu od 19,8 milijuna eura odnosno 150 milijuna kuna bespovratnih sredstva koja su Sporazumom o provedbi ITU mehanizma alocirana Gradu Puli.

„Potencijal ITU mehanizma sastoji se od integriranog teritorijalnog pristupa i provedbe konkretnih projekata od zajedničkog interesa bilo da se radi o projektima iz prometa, brownfield investicijama, projektima unaprjeđenja kulturne baštine ili onima usmjerenim ka poticanju poduzetništva i povećanju zaposlenih kao i projektima iz društvene sfere. Upravo je osnovni cilj ITU mehanizma ojačati ulogu velikih gradova kao pokretača gospodarskog razvoja svog okruženja“, kazao je gradonačelnik Pule Boris Miletić nadodavši kako se na ovako decentraliziran način stvaraju preduvjeti za proaktivnije, brže i efikasnije privlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, a sve kako bi pozitivni razvojni učinci bili što snažniji i sveobuhvatniji za cijelu zajednicu.

Projektom Mehanika-polivalentni centar će se do kraja 2023. revitalizirati i prenamijeniti 2200 metara četvornih (površina katastarske čestice) zapuštenog prostora industrijske radionice bravarije tvrtke "Mehanika" i staviti u funkciju novi kulturno-društveni polivalentni centar u Urbanom području Pula. Postojeća infrastruktura u vlasništvu Grada Pule će se rekonstruirati, opremiti i prenamijeniti u polivalentni centar koji će uključivati više funkcionalnih jedinica: malu i veliku dvoranu, coworking prostor, učionicu, urede, režiju, info punkt i ostali dodatni sadržaji. Uvest će se nova tehnologija i oprema u polivalentne učionice i sve prateće prostore namijenjene aktivnostima i pripremi programa za buduće korisnike. Obnovom, rekonstrukcijom i uređenjem objekta stvorit će se uvjeti za snažan iskorak prema modernizaciji i atraktivnosti kulturnih i društvenih sadržaja koji se nude na području grada Pule. Zahvaljujući uređenju prostora omogućit će se edukacija i primjena multimedijalnih sadržaja, te sustavno odvijanje aktivnosti namijenjenih različitim ciljnim skupinama.

Rekonstruirani i dograđeni objekt imat će neto površinu od 3396,15 metara četvornih zatvorenog prostora te 130,30 metara četvornih otvorenog prostora. Osim osiguranih 34,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava, navedeni projekt se planira prijaviti na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020., a koji je trenutačno objavljen.

Osim projekta Mehanika – polivalentni centar koji se financira u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU“, u sklopu Poziva „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ započela je implementacija projekata za koje su potpisani ugovori u listopadu. Riječ je o strateškim projektima; ,,MMC Torcio'' prijavitelja Grada Vodnjana za koji je osigurano 5,19 milijuna kuna te ,,Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta'' prijavitelja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli za koji je osigurano 13.7 milijuna kuna bespovratnih sredstava, kojima će se pokrenuti revitalizacija zapuštenih lokacija na urbanom području.

U okviru specifičnog cilja 3a2 – „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, za poduzetnike Urbanog područja Pula raspisana su dva poziva. U okviru poziva „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“ kojima će se izgraditi komunalna infrastruktura u poduzetničkim zonama potpisani su ugovori za projekte ,,Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever'', za koju je osigurano više od 5,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava, dok će se projekt ,,Industrijska zona - Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom'', sufinancirati s bespovratnim sredstvima u iznosu od oko 5,8 milijuna. Prijavitelj ovih projekta je Grad Vodnjan, a u sklopu istog poziva potpisan je još i Ugovor za projekt ,,Uspostava poduzetničke zone Barban – Krvavci III'', prijavitelja Općine Barban, za koji će Općina dobiti gotovo 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Osim navedenih sredstava, u okviru drugog poziva, 18,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava uložit će se u realizaciju strateškog projekta „Coworking Pula“ prijavitelja Istarske razvojne agencije d.o.o. i partnera Grada Pule.

Izgradnjom modernog kompleksa namijenjenog poduzetnicima Urbanog područja Pula, trenutačno devastirana i napuštena zgrada u strogom centru grada, pretvorit će se u poduzetnički centar čime će se dati novi zamah razvoju pulskog poduzetništva te stvoriti još povoljnija poduzetnička klima za nova ulaganja, inovacije i implementaciju novih tehnologija. Budući poduzetnički centar predstavljat će tako ključno mjesto za okupljanje, odnosno stvaranje poduzetničke zajednice na Urbanom području Pula i šire.

U provedbi su također projekti u sklopu specifičnog cilja  6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ u sklopu poziva „Rekonstrukcija kulturne baštine u Urbanom području Pula“, ukupne vrijednosti 22.476.618,86 kuna. Za projekt "Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod" prijavitelja Grada Pule i partnera Turističke zajednice grada Pule,  osigurano je sufinanciranje od 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava te obuhvaća provedbu aktivnosti izgradnje i uređenja infrastrukture Kaštela, prezentaciju pulskog fortifikacijskog sustava i promidžbu kulturno turističkog brenda. Nadalje, projekt „Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta“ obuhvaća aktivnosti rekonstrukcije Malog rimskog kazališta u svrhu očuvanja i revitalizacije jednog od najvećih i najznačajnijih antičkih spomenika grada Pule. Prijavitelj je Arheološki muzej Istre zajedno u partnerstvu s Turističkom  zajednicom grada Pule, a za provedbu projekta predviđena bespovratna ITU sredstva iznose 8,5 milijuna kuna. Općina Svetvinčenat nositelj je projekta „Revitalizacija područja zaštićene jezgre općine Svetvinčenat“ uz partnera Turističku zajednicu Općine Svetvinčenat. Za projekt je osigurano 2,75 milijuna kuna bespovratnih sredstava za ulaganje u javnu kulturno/turističku infrastrukturu u samoj jezgri povijesne cjeline Svetvinčenta što predstavlja temelj za praćenje suvremenih trendova u turizmu i  razvoj javne turističke infrastrukture inovativnom interpretacijom kulturne baštine. Nadalje, Grad Vodnjan će zajedno s partnerom Turističkom zajednicom Grada Vodnjana projektom „Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio“ opremiti postojeće kulturno dobro, kompleks stare uljare će postati Multimedijalni centar (MMC). Iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih iznosi gotovo 2 milijuna kuna, a obuhvaća opremanje interijera MMC-a te nabavu multimedijalne opreme MMC Torcio koji će postati središnji objekt oko kojeg će se razvijati priča o gradu maslinovog ulja.

Grad Pula je jedan od rijetkih gradova u kojem je okončana provedba projekta u okviru ITU mehanizma, a radi se o projektu nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“  za koji su osigurana bespovratna sredstva od 33,7 milijuna kuna u sklopu specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“. Naknadno je za navedeni projekt prijavom na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020., za realizaciju projekta osigurano dodatnih 8,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava.