Novosti

15/01/2021

Objava drugog po redu Javnog Poziva iz područja kulture za 2021. godinu

OBAVIJEST

o objavljivanju JAVNOG  POZIVA

za financiranje programa,   projekata,  manifestacija  i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge  i ostale neprofitne organizacije na području

Grada Pule  -  Pola

u 2021. godini

Dana 19.01.2021.  na temelju Odluke  o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule-Pola za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2021. godini KLASA: 612-01/20-01/211 URBR.:2168/01-05-01-0412-20-3  Grad Pula-Pola raspisat će

Javni poziv za financiranje programa,   projekata,  manifestacija  i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule  -  Pola u 2021. godini.

Grad Pula-Pola poziva udruge, umjetničke organizacije i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama, aktivnostima udruga i ostalih neprofitnih organizacija  koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz  Javnog poziva.  Prioritetna područja; Kultura: dramska, filmska i scenska djelatnost, književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost, likovna i muzejsko - galerijska djelatnost, glazbena i glazbeno - scenska djelatnost, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, Civilno društvo; nacionalne zajednice i manjine,  vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije;  projekti, programi, manifestacije, aktivnosti, koje se odnose na nacionalne zajednice i manjine,  vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata i sindikalne organizacije.

 

Rok za podnošenje prijava je 31 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 19.02.2021. godine. Rok za podnošenje prijava za pojedina prioritetna područja je do 15. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za tu namjenu.

 

Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje  i ostala popratna dokumentacija  19.01.2021. biti će objavljeni su na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Rad gradske uprave/Natječaji i nadmetanja  http://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/  te u rubrici  Upravni odjel za kulturu pod Dokumenti i izvješća http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-i-izvjesca/

Obavijest o objavi javnog poziva biti će  objavljena u dnevnom tisku, službenim stranicama Grada Pule-Pola, mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske a ista će se slati i mailom udrugama, umjetničkim organizacijama i ostalim neprofitnim organizacijama koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu.

 

Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola 2021. osigurano je 33.024.091,00 kunu od čega su 3.448.000,00 kuna prihodi iz drugih izvora.

 

Po prvom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu,  temeljem Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih programa, obveza  i potpisanih Ugovora,  za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu za projekte, programe, manifestacije i aktivnosti  udruga, umjetničkih organizacija, ustanova u kulturi, samostalnih umjetnika, fizičkih osoba i  trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture raspoređeno je 24.537.885,00 kuna.

 

Za nastavak financiranja višegodišnjih programa i nastavak pružanja trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada koje predstavljaju specifičan oblik pružanja financijske pomoći na trogodišnji rok, kojim se ciljano ulaže u organizacijski razvoj i stabilizaciju  registriranih udruga za 2021. godinu osiguran je iznos od 3.559.000,00 kuna.

 

Premda je 2020. financijski nezavidna godina, u najvećem istarskom gradu otvorene su brojne investicije vrijednosti  preko 150 milijuna kuna zahvaljujući sredstvima iz EU-fondova.

U  2021. godini privode se  kraju najveća kapitalna ulaganja u kulturnu baštinu na području Pule u zadnjih 50 godina ali se započinje i s novim ulaganjima i nastavkom investicija u kulturnu infrastrukturu za što je osigurano preko 2 i pol milijuna kuna u 2021. godini a što će značajno unaprijediti   produkcijske uvjete u gradu.

Osim značajnih investicija u kazalištu, nakon potpune obnove Dječjeg kreativnog centra, značajnih investicija u Društvenom centru Rojc, kompletno saniranog krova nastavlja se s ulaganjima u ovu najveću javnu zgradu u Puli. Pored ostalog u tijeku su radovi preuređenja Dječje knjižnice Pula,  koja je odnedavno na novoj adresi u centru grada, a   ista će biti oplemenjena s niz novih sadržaja,  igraonicom, radnim kutkom ali i  kutkom za bebe,    senzornom  sobom za djecu s poteškoćama, „malom scenom“ za najmlađe itd.  Uz Dječju knjižnicu uređuje se i  Knjižnica za mlade a  prostorno i sadržajno  je osmišljena i usmjerena na digitalne i multimedijalne sadržaje, uz prateću opremu te prostor za učenje, edukaciju, održavanje radionica i ostalih sadržaja namijenjenih toj dobnoj skupini.

 

Po drugom Pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2021. godini planiran je iznos od 3.049.205,00 kuna.