Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje na dijelu Ulice Šurida

PODIJELI
16 / 10 / 2020

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Šurida, za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje poluugrađene građevine stambene namjene. Temeljem odobrenja radovi će se izvoditi u razdoblju od 19. do 24. listopada 2020. godine.  

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.