Uvođenjem jednosmjernog prometa na Gregovici Grad Pula doprinosi većoj sigurnosti svih sudionika u prometu te osigurava nova besplatna parkirališna mjesta

PODIJELI
25 / 09 / 2020
Prikaz preregulacije u naselju Gregovica - uvođenje jednosmjernog prometovanja

Kako bi se mještanima navedenog naselja, ali i svim drugim građanima - korisnicima javnoprometnih površina ovoga dijela grada, omogućilo sigurnije prometovanje i kretanje pješaka po nogostupima, s posebnim naglaskom na osobe smanjene pokretljivosti, djecu, majke s  kolicima i druge, Grad Pula je  naručio izradu prometnog elaborata reorganizacije prometovanja na Gregovici kroz definiranje jednosmjernih ulica, uz istovremeno predviđanje što većeg broja uzdužnih parkirnih mjesta u istim ulicama. 

Naime, od strane Grada Pule kao i Mjesnog odbora Gregovica, te pojedinačno od strane mještana Gregovice koji su se obratili Gradu, detektiran je problem prometovanja i problem  prometa u mirovanju u predmetnom naselju, a koji je posljedica sve veće izgrađenosti unutar naselja, kao i povećanje standarda građana koji rezultira posjedovanjem više osobnih vozila po domaćinstvu. Zbog toga su vozila učestalo parkirana na nogostupu, nerijetko s obje strane kolnika, čime je onemogućeno nesmetano odvijanje prometa, prvenstveno onog pješačkog.

Kako bi se riješilo predmetno pitanje, nakon detaljnog sagledavanja konfiguracije naselja i širine prometnica, Grad Pula je zajedno sa ovlaštenim projektantom/izrađivačem prometnog elaborata utvrdio mogućnost kvalitetnog odvijanja prometa putem uvođenja jednosmjernog prometovanja na sljedećim ulicama:
-    Argonautska ulica - od raskrižja s Ulicom Istarskog razvoda do raskrižja s Kraškom ulicom 
-    Ulica Gregovica - od raskrižja s Kraškom ulicom do raskrižja s Ulicom Istarskog razvoda 
-    dio Dvigradske ulice – od raskrižja s Ulicom Gregovica do raskrižja s Argonautskom ulicom 
-    dio Županske ulice - od raskrižja s Rašporskom ulicom do raskrižja s Kolhiđanskom ulicom 
-    dio Ulice Proštinske bune - od Kolhiđanske ulice do Rašporske ulice 

Slijedom ishodovane suglasnost MUP-a na izrađeni prometni elaborat, Pula parking d.o.o. će, temeljem Rješenja donijetog od strane Grada Pule,  tokom sljedeće tjedna započeti s postavljanjem stupova za prometne znakove, nakon čega ide postavljanje prometnih znakova i obilježavanje odgovarajuće popratne horizontalne signalizacije, kojom će se uspostaviti novi - jednosmjerni režim prometovanja na Gregovici zajedno s obilježavanjem više desetaka novih besplatnih parkirališnih mjesta. 

Upravo ova reorganizacija prometa potvrđuje da Grad Pula provodi aktivnosti sukladno potrebama građana, a sve ukoliko postoje pretpostavke i mogućnosti za poduzimanje istih radnji, kao što je slučaj naselje Gregovica. Istaknimo nadalje, da će Grad, kao i do sada, nastaviti s provođenjem aktivnosti koje doprinose povećanju standarda i kvaliteti života mještana Pule, a dobra suradnja s mjesnim odborima i otvorena komunikacija s građanima u tome imaju ključnu ulogu.