Novosti

24/09/2020

Započinju radovi na revitalizaciji infrastrukture i uređenju utvrde Kaštel

Strateški projekt naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ koji se provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija u okviru Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) valorizirat će bogatu povijest pulskog fortifikacijskog sustava te stvoriti novu turističku ponudu koja predstavlja sinergiju između nasljeđa vojne baštine i suvremene kulture življenja.

5. listopada 2020. godine započinju radovi na Kaštelu koji će pokrenuti kotačiće prošlosti i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine Pule. Radove na projektu vrijednom 23.277.260,22 kuna kojim je obuhvaćena revitalizacija postojeće infrastrukture i uređenje utvrde Kaštel uz prezentaciju bogatog  austrougarskog graditeljskog nasljeđa te promidžbu i marketing novo stvorenog kulturno turističkog brenda, danas je najavio pulski gradonačelnik Boris Miletić, zajedno s predstavnicima partnera na projektu – Gracijanom Kešcem ravnateljem Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i Sanjom Cinkopan Korotaj direktoricom Turističke zajednice grada Pule. 

U sklopu provođenja građevinskih radova projekt se ogleda u izgradnji dizala koji će povezati Zerostrasse, podzemne prostorije utvrde i samo atrijsko dvorište utvrde, te uređenje  i dogradnja objekata na razini utvrde Kaštel.

Slijedom navedenog građevinski radovi na projektu prvotno započinju uređenjem izložbenog prostora istočne kortine (u što je uključeno saniranje krova, obnova elektroinstalacija, uvođenje klimatizacije, obnova ulaznih staklenih stijena i pregrađivanje prostora za server sobu), postojećeg skladišnog prostora površine cca 65m2 u prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te uređenjem i proširenjem postojećeg sanitarnog čvora. Izgradnja lifta i ostale aktivnosti slijedit će dinamiku radova te će se prema planiranom projekt u cijelosti završiti do studenoga 2022. godine. 

Kao što je uvodno istaknuto, izgradnjom i uređenjem infrastrukture Kaštela, prezentacijom pulskog fortifikacijskog sustava na jednom mjestu, te odgovarajućom promidžbom kulturno turističkog brenda, dodatno će se valorizirati bogata povijest pulskog nasljeđa te stvoriti nova turistička ponuda koja predstavlja sinergiju između vojne baštine i suvremene kulture življenja. 

 „Kaštel se uređuje već niz godina te je uloženo više od 10 milijuna kuna u proteklo vrijeme, a ovaj strateški projekt bit će dodatni impuls kako bi Kaštel privukao brojne posjetitelje  ne samo za vrijeme ljetne sezone već i tijekom ostatka godine. Njime želimo svim našim sugrađanima, Istrijanima i turistima približiti prošlost ovoga grada i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine te još više oživiti starogradsku jezgru“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Kroz projektne aktivnosti razvidno je da će se na prostoru obuhvata projekta koji se odnosi na utvrdu Kaštel te njene podzemne tunele, u dvije razine dogoditi znatna fizička promjena u prostoru i ponudi sadržaja, a novostvoreno okruženje zasigurno će dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih sadržaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje Pule. 

Povijesni i pomorski muzej Istre ovime vidi mogućnost za rješavanje većeg dijela svojih infrastrukturnih pitanja, budući su na Kaštelu i u tunelskom prostoru Zerostrasse predviđeni građevinski radovi sanacije i zaštite, te će se time u značajnoj mjeri poboljšati uvjeti za stručan muzeološki rad, prije svega u segmentu izložbene djelatnosti.

„Izgradnjom novog sanitarnog čvora, ugostiteljskog objekta te, osobito, realizacijom lifta koji će omogućiti vertikalnu povezanost Kaštela sa obje razine tunelskih prostora ispod Kaštela značajno će se podignuti i razina usluge posjetiteljima čime i privući veći broj posjetitelja na ovoj iznimnoj, do danas možda malo zapostavljenoj, lokaciji“, kazao je ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac te dodao da će dva, trenutno odvojena, punkta stvoriti prostor jedinstvene kulturne destinacije.         

Osim kroz infrastrukturne radove na obnovi objekata, Povijesni i pomorski muzej Istre sudjeluje u sklopu ITU mehanizma i produkcijskom realizacijom velike i značajne izložbe o pulskim fortifikacijama, koja će obuhvatiti izložbene prostore Muzeja na Kaštelu, kao i tunelske prostore na obje razine. Upravo u tom kontekstu istaknimo da Pomorski i povijesni muzej Istre već dulje vrijeme intenzivno provodi pripreme za izložbe u tunelima.

Značaj projekta za Turističku zajednicu grada Pule ogleda se prvenstveno u dodatnoj turističkoj ponudi Grada koja će Kaštel, kao povijesnu utvrdu, na zanimljiv i interaktivan način približiti svim turistima koji posjete Pulu. I ne samo utvrdu Kaštel, već brojne druge utvrde i objekte vojne arhitekture koje su služile  u obrambene svrhe, u vremenima, kada je Pula u svom razvojnom periodu, bila ratna luka Austrougarske monarhije. Posebno je važno što će se, kako je već i navedeno, izgradnjom lifta omogućiti lakši pristup Kaštelu i Povijesnom i pomorskom muzeju Istre za turiste treće životne dobi koji čine značajan segment u turističkim dolascima u Puli. 
Spajanje povijesne baštine i modernih tehnologija, te omogućavanje turistima da na taj način upoznaju kulturnu baštinu trend je u svijetu pa i ovaj projekt na taj suvremen način želi približiti i učiniti dostupnom turističku ponudu grada Pule njezinim posjetiteljima, ali i očuvati i zaštititi kulturnu baštinu. Intencija je povećati posjećenost tom dragulju koji upravo zbog svoje slabije pristupačnosti zaostaje u broju posjeta za ostalim atrakcijama Pule, pojasnila je Cinkopan Korotaj.

"Upravo smo  završili s vizualom, radi se web stranica, a u sklopu Vizualie i Adventa napravit ćemo  stalne instalacije, te će se, naravno, vršiti promocije od izložbe do društvenih mreža, dovođenja novinara, blogera, prezentacije u drugim gradovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i slično“, naglasila je direktorica Turističke zajednice grada Pule. 


Projekt "Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod", kao što je istaknuto, planira se okončati do studenoga 2022. godine, a provodi se u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", kroz specifični cilj tog programa "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine".
Za Grad Pulu, kao središte urbanog područja, mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, poznatiji kao novi instrument EU-a, predstavlja snažnu razvojnu perspektivu i izvanredan je alat u sustavu korištenja bespovratnih sredstava EU-fondova. Europa je prepoznala važnost urbanih središta kojima na ovaj način omogućuje ostvarenje efikasnijeg i proaktivnijeg načina za povlačenje bespovratnih sredstava kao i jačanje uloge gradova. ITU mehanizam odgovara na ekonomske, ekološke i društvene izazove koji utječu na cijelo urbano područje te ih svojim integriranim, na teritoriju temeljenim pristupom nastoji riješiti.
Nastavno na izneseno, Gradu Puli je za predmetni projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano sufinanciranje od 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava od kojih se 5.552.274,93 kuna odnosi se na nositelja projekta (28,88 % prihvatljivih troškova), 849.027,27 kuna na Turističku zajednicu grada Pule (84,99% prihvatljivih troškova), a 2.598.697,80 kuna na Povijesni i pomorski muzej Istre (84,99% prihvatljivih troškova).