Javna rasprava o prijedlogu X. izmjena i dopuna Generalnog urbanisitčkog plana Grada Pule

PODIJELI
13 / 08 / 2020

Javna rasprava o Prijedlogu X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule započinje 17. kolovoza 2020. godine i traje do 31. kolovoza 2020. godine.

Javni uvid u Prijedlog X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule-Pola, Forum 2, I kat, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati. Vezano uz pridržavanje svih mjera u stanju epidemije COVID-19, preporuča se najaviti dolazak na broj telefona 052/ 371-850 te isti planirati sa zaštitnom maskom za lice. Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na službenoj web stranici Grada Pule – Pola, www.pula.hr.

Javno izlaganje - stručna rasprava s predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranima o Prijedlogu X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2020. godine u 17.30 sati u dvorani Zajednice Talijana (Circolo) u Puli, Carrarina ulica 1. Budući se održavanje javnog izlaganja priprema uz zdravstveno-sigurnosne mjere molimo sve sudionike da planiraju dolazak na javno izlaganje sa zaštitnom maskom za lice (u nedostatku bit će dostupne na ulazu u dvoranu). Temeljem Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Pule-Pola u stanju epidemije COVID-19 od 20. svibnja 2020. godine svima će se na ulazu u dvoranu izmjeriti temperatura. Ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi odreĎene odluke, zabrane i mjere vezane uz COVID-19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan odlukama i mjerama te uputama nadležnih Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena obavijest na mrežnim stranicama Grada Pule-Pola (www.pula.hr) i u lokalnom dnevnom tisku.

Način sudjelovanja u javnoj raspravi javnopravnih tijela u periodu trajanja javne rasprave na Prijedlog X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan (članak 101. ZPU). Mišljenje na Prijedlog plana je potrebno dostaviti do zaključno 31. kolovoza 2020. godine, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je prostorni plan izraĎen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na isti. Osim navedenoga moguće je za vrijeme javnog izlaganja dati primjedbe/prijedloge/mišljenja u zapisnik kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje.

Ostali sudionici za vrijeme javnog izlaganja mogu - postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje - dati prijedloge i primjedbe u zapisnik u vrijeme trajanja javne rasprave mogu - uputiti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pula, Forum 2 ili u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@pula.hr Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se one zaprimljene na prethodno navedene adrese zaključno do 31. kolovoza 2020. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 31. kolovoza 2020. godine. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule-Pola, Forum 2/1 ili na telefon 371 850. Grad Pula-Pola 

Materijale možete pogledati ovdje