Novosti

31/07/2020

Objavljen ITU Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 31. srpnja 2020. godine otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

Ovaj poziv ima za cilj prvenstveno pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, odnosno pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice. Prvenstveno se provedbom aktivnosti želi identificirati ugrožene skupine stanovništva, s posebnim naglaskom na siromaštvo i njegove uzroke, te na temelju analize stanja identificirati i stvoriti kvalitetnu ponudu socijalnih usluga, koja će biti dostupna svim stanovnicima i koja će rezultirati aktivnim uključivanjem pojedinaca u društvo i visokim stupnjem socijalne kohezije. To će se postići poticanjem prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije, unaprjeđenje kvalitete i razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a unutar specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 89.111.500,00 kuna. Navedeni iznos podijeljen je po grupama na sedam urbanih aglomeracija/ područja u kojima će se projektne aktivnosti provoditi. Alokacija za urbano područje Pula iznosi  9.514.310,00 kuna, od čega je 8.087.163,50 kuna, odnosno 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i to u iznosu od 1.427.146,50 kuna za urbano područje Pula. Slijedom navedenog proizlazi da intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 400.000,00 kuna, a najviša vrijednost potpore 2.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu su dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP.

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 17. kolovoza 2020. godine od 9.00 sati.

Više o Pozivu potražite klikom na stranicu:  http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/unaprjedenje-postojecih-i-sirenje-usluga-izvaninstitucionalne-skrbi-na-podrucju-odabranih-urbanih-aglomeracija-podrucja-osijek-pula-rijeka-slavonski-brod-split-zadar-i-zagreb/