Posljednje edukacijske tribine o postupanju s otpadom održat će se u MO Monte Zaro i Gregovica

PODIJELI
27 / 07 / 2020

Tijekom cijelog ovog mjeseca na području svih 16 mjesnih odbora na području grada Pule provode se javne edukacijske tribine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom u sklopu projekta "Razmisli, odvoji, štedi“.

Na javnim tribinama, koje se provode uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite,  dijele se i promotivno – edukativni materijali (blokovi za pisanje, označivači stranica i brošure o kompostiranju) koji su dodatni podsjetnik na sadržaj i poruke koje se trebaju osvjestiti s ciljem zaštite okoliša i prirode.

U utorak, 28. srpnja 2020. godine, predavanjem u Mjesnim odborima Monte Zaro i Gregovica završit će se edukacija od ukupno 32 predavanja. 

Raspored održavanja posljednje dvije edukacije tribine je sljedeći:

-     17:00 sati - Mjesni odbor Monte Zaro - u prostoru Mjesnog odbora Monte Zaro na adresi Radićeva 25

-     19:30 sati – Mjesni odbor Gregovica - u  prostoru Mjesnog odbora Gregovica na adresi Mutilska 44

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dođu na predavanja na kojima će dobiti sve informacije i educirati se o ispravnom načinu postupanja s otpadom kako bi se doprinijelo smanjenja nastanka istoga. Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, odvajanja otpada, ponovna uporaba predmeta te kompostiranja) provodi tvrtka AKTIVIST d.o.o. u suradnji s mjesnim odborima i Gradom Pula.