Novosti

14/07/2020

U Puli predstavljena punionica na stlačeni prirodni plin i novi ekološki prihvatljiv autobus

Na području pulske Plinare d.o.o. danas je predstavljena punionica i autobus na stlačeni prirodni plin kojoj je nazočio gradonačelnik Pule Boris Miletić, direktor Pulaprometa d.o.o. Igor Škatar i direktor Plinare d.o.o. Pula Dean Kocijančić.

„Ovo je još jedan uspješan projekt financiran europskim sredstvima koji se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja provodi na urbanom području Pula. Ovim će se važnim strateškim projektom obnoviti vozni park sa 20 novih, suvremeno opremljenih autobusa na stlačeni prirodni plin. Važno je naglasiti da koristeći plin kao pogonsko gorivo u novim autobusima naš grad dobiva ekološki prihvatljiviji oblik prometa koji utječe na smanjenje štetnih emisija CO2 čime se zaštićuje okoliš u zajednici kao iznimna vrijednost kojoj danas stremi svaki odgovorni grad i čime poboljšavamo kvalitetu života u našem okruženju“, rekao je gradonačelnik Miletić.

Direktor Pulaprometa Igor Škatar rekao je da su novi autobusi prilagođeni osobama s invaliditetom, opremljeni su prema najvišim standardima – klimatizirani i s ugrađenom wi-fi mrežom. „Do kraja mjeseca isporučit će se svi autobusi koji će tada i započeti s prometovanjem budući da je potrebno provesti edukaciju vozača, servisnog osoblja te ugraditi display, video nadzor i naplatni sustav“ zaključio je Škatar.

Direktor Plinare d.o.o. Pula Dean Kocijančić objasnio je da se istovremeno s procesom nabavke autobusa radilo na izgradnji punionice na stlačeni prirodni plin vrijedne 11 milijuna kuna. „Cjelokupni projekt je sufinanciran s čak 88 posto bespovratnih sredstava.Važno je naglasiti kako je benefit korištenja stlačenog prirodnog plina, osim što je ekološki prihvatljiviji, donosi i značajne uštede jer se na 20 autobusa uštedi 1,8 milijuna kuna goriva“, zaključio je Kocijančić.

Punionica i ekološki prihvatljivi autobusi javnog gradskog prijevoza nabavljeni su u sklopu projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“, financiranog u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja sa sveukupno 42,7 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava iz Kohezijskog fonda i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Projekt nabavke autobusa na stlačeni prirodni plin i izgradnje punionice plina u partnerstvu provode gradska trgovačka društva Pulapromet i Plinara d.o.o.

Nakon prezentacije, za sve prisutne upriličena je probna vožnja novim autobusom.