Javni gradski prijevoz uskoro bogatiji za 20 novih, modernih i ekološki prihvatljivih autobusa

PODIJELI
03 / 07 / 2020

U Grad Pulu tijekom kolovoza stiže 20 novih, ekološki prihvatljivih autobusa javnog gradskog prijevoza, koji su nabavljeni u sklopu projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“, financiranog u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Za ovaj izuzetno važan projekt realizacije čistog urbanog prometa osigurano je sveukupno 42,7 milijuna kuna europskih sredstava rezerviranih kroz ITU mehanizam iz Kohezijskog fonda i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Projekt nabavke autobusa na stlačeni prirodni plin i izgradnje punionice plina u partnerstvu provode gradska trgovačka društva Pulapromet i Plinara d.o.o.

„Pula će zahvaljujući ovom značajnom strateškom projektu, koji je sufinanciran s čak 88 posto bespovratnih sredstava, modernizirati i obnoviti vozni park te uvelike poboljšati usluga javnog gradskog prijevoza, uvažavajući pritom visoke standarde sigurnosti i kvalitete usluge javnog prijevoza“, istaknuo je gradonačelnik Pul Boris Miletić, nadodavši kako je ovo jedan u nizu uspješnih europskih projekata koji se u sklopu ITU mehanizma provode na području grada Pule.

Novi autobusi prilagođeni su osobama s invaliditetom, a bit će opremljeni prema najvišim standardima - klimatizirani, s ugrađenom wi-fi mrežom koja će putnicima omogućiti besplatan pristup internetu. Zahvaljujući prelasku na plin kao pogonsko gorivo u novim autobusima, Grad Pula će dobiti ekološki prihvatljiviji oblik prometa koji će izravno utjecati na smanjenje emisije CO2 u okoliš te posljedično povećanje kakvoće zraka, uz nezanemarivo smanjenje buke u gradu.

„Jedan od primarnih ciljeva projekta je podizanjem kvalitete usluge potaknuti građane na mijenjanje navika u vidu učestalijeg korištenja ovog vida prijevoza. U tom smislu treba naglasiti kako će se nabavkom novih autobusa proširiti područje prometovanja i povećati broj linija kako bismo prije svega zadovoljili potrebe građana cijelog urbanog područja, ali i turista tijekom njihova boravka u Puli“, istaknuo je direktor Pulaprometa Igor Škatar.

Istovremeno s procesom nabavke autobusa radilo se na izgradnji punionice na stlačeni prirodni plin vrijedne 9,5 milijuna kuna, koja će krenuti s radom istovremeno s puštanjem novih autobusa u promet. Izgradnjom punionice omogućuje se kružna integriranost cjelokupnog projekta, od opskrbe goriva do osiguravanja ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na prirodni plin.

Uz projekt nabavke autobusa na stlačeni prirodni plin i izgradnje punionice, Grad Pula je s osuvremenjivanjem voznog parka javnog gradskog prijevoza krenuo ranije, kad je putem „No-regret“ projekta nedavno nabavljeno 12 novih autobusa.