Zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci sudjelovala na videokonferenciji o zapošljavanju osoba s invaliditetom

PODIJELI
25 / 06 / 2020

Zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci sudjelovala je na videokonferenciji koju je organizirala Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula s temom „Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom i ispunjenje kvote na zamjenski način“ na kojoj se razgovaralo i o potrebi jačanja prilika za zapošljavanje osoba s invaliditetom na tržištu rada i sagledavanju svih mogućnosti koje gospodarstvenici imaju na tom području.

Poslodavci u zakonski definiranim djelatnostima koji zapošljavaju više od 20 osoba imaju kvotnu obavezu zapošljavanja osoba s invaliditetom, a onim poslodavcima koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom omogućeno je da ostvare ispunjenje kvote na zamjenski način.

„Velik broj poslodavaca u Istarskoj županiji ne prepoznaje priliku u ostvarivanju prava na tzv. zamjensku kvotu. Poslodavcima se kroz nabavu roba i usluga od zaštitnih i integrativnih radionica, udruga i zadruga koje zapošljavaju osobe s invaliditetom priznaje ispunjenje zakonske obaveze, rekla je predsjednica Županijske komore Pula Jasna Jaklin Majetić pojasnivši kako kvotnu obavezu zamjenskim putem poslodavci mogu ostvariti i stipendiranjem osoba s invaliditetom, primanjem na praksu rehabilitanata, učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom.

„Grad Pula podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo na rad jedno je od temeljnih prava čovjeka i kao društveno odgovorna zajednica moramo stvarati preduvjete u kojima se i osobe s invaliditetom mogu zaposliti“, rekla je zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci.

Grad Pula, kao jedan od osnivača Tekop Nove, zaštitnoj radionici ustupio je poslovni prostor bez naknade, oslobodio ih komunalne naknade i sudjeluje u sufinanciranju redovne djelatnosti. 

Želimo potaknuti poduzetnike da zaštitna radionica Tekop Nova i društveno poduzeće Punkt, kao poduzeća koja zapošljavanju osobe s invaliditetom, dobiju nove prilike i nove kupce za svoje proizvode“, dodala je Puh Belci naglasivši kako Tekop Nova i Punkt kroz jačanje suradnje s poduzetnicima mogu ojačati svoje pozicije na tržištu rada.

Na konferenciji su sudjelovali i zamjenica župana Istarske županije Sandra Čakić Kuhar, ravnateljica Tekop Nove Mihaela Zubić, direktorica Punkta Danijela Kasumović Maružin, predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te predstavnici gospodarskih subjekata koji imaju pozitivna iskustva kao korisnici usluga, poslodavci i kao kupci.