Novosti

15/06/2020

Započela podjela brošura o realiziranim projektima u 2019. godini

Već tradicionalno Grad Pula objavljuje brošuru s presjekom najznačajnijih projekata, programa i aktivnosti Grada Pule realiziranih u prethodnoj godini. Namijenjena građanima Pule, uskoro će stići na 23 tisuće kućnih adresa.

„U proteklih godinu dana investiralo se prije svega u komunalnu infrastrukturu - izgradnju novih cesta, javnu rasvjetu, dječja i sportska igrališta. Puno se ulagalo i u dječje vrtiće i škole, u kupališta i plaže, a obnovljen je i niz pročelja… jednom riječju, radilo se na svemu onome što čini život u gradu i utječe na njegovu cjelokupnu sliku. Kako bi svojim sugrađanima osigurao temeljni standard, sigurne i protočne prometnice, Grad Pula je u 2019. godini nastavio s obnovom cijelog niza postojećih i izgradnjom mnogih novih prometnica na cijelom području grada. Započeli su i uspješno dovršeni radovi na izgradnji dvaju važnih prometnih točaka u gradu – kružnog raskrižja u Valturskoj ulicii onog na Vidikovcu, a krajem godine izgrađen je rotor na pulskoj rivi, kao i onaj na zaobilaznici na križanju s Rizzijevom ulicom“ naveo je pulski gradonačelnik Boris Miletić. 

Nadalje, u rujnu je započela dugo očekivana obnova Dječjeg kreativnog centra kako bi pulskim mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada.  

Petu godinu za redom Grad Pula uređuje omiljenu pulsku plažu na Hidrobazi, a od lipnja prošle godine pulskim ulicama prometuje 12 novih autobusajavnog gradskog prijevoza.

Kako bi pomogli mlađim građanima pri rješavanju njihovog stambenog pitanja, Grad Pula pokrenuo je i sufinanciranje kamate prilikom kupnje prve nekretnine.

S preko tisuću različitih manifestacija  tijekom godine, Pula je danas središte kulturnih i društvenih događanja, a bogata ponuda različitih festivala, koncerata, kulturnih i zabavnih manifestacija i izložbi nastavljena je i u protekloj godini.

„Sve navedene mjere, uz već spomenuta brojna ulaganja u temeljnu infrastrukturu utječu na podizanje kvalitete života u gradu, a time posljedično i na pozitivne demografske trendove koje Pula ostvaruje i zbog čega se redovito svrstava među najbolje gradove za život“, poručio je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Više podataka o projektima, aktivnostima i programima možete pronaći u brošuri realiziranih projekata u 2019. godini koju Vam dostavljamo u privitku.