Novosti

08/06/2020

Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ vrijedan 23,3 milijuna kuna kreće s realizacijom

Potpisom Ugovora ododjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. između Grada Pule i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započela je provedba strateškog projekta u okviru ITU mehanizma naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“.

“Ugovorom Gradu Puli osigurano je sufinanciranje od 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekt vrijedan ukupno 23,3 milijuna kuna” istaknuo je gradonačelnik Pule Boris Miletić nadodavši kako se Gradu, kao nositelju projekta, omogućuje da zajedno s partnerima koji su Turistička zajednica grada Pule i Povijesni i pomorski muzej Istre, dodatno valorizira bogatu povijest pulskog fortifikacijskog sustava te stvori novu turističku ponudu koja predstavlja sinergiju između nasljeđa vojne baštine i suvremene kulture življenja.

Kao što je uvodno navedeno osigurano je ukupno 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava od kojih se 5.552.274,93 kuna odnosi na Grad Pulu (28,88 % prihvatljivih troškova), 849.027,27 kuna na Turističku zajednicu Pule (84,99% prihvatljivih troškova), a 2.598.697,80 kuna na Povijesni i pomorski muzej Istre (84,99% prihvatljivih troškova).

„Ovim projektom Grad Pula želi pokrenuti kotačiće prošlosti i aktivirati ogroman potencijal kulturne baštine te kroz ulaganje u održivo korištenje kulturnih dobara povećati ponudu kulturnih i edukativnih sadržaja i događanja na dobrobit prvenstveno svih stanovnika urbanog područja Pula, a i šire, a time indirektno utjecati i na održivi razvoj gospodarstva i turizma“ naglasio je gradonačelnik Miletić.

Kroz projektne aktivnosti razvidno je da će se na prostoru obuhvata projekta koji se odnosi na utvrdu Kaštel te njene podzemne tunele, u dvije razine dogoditi znatna fizička promjena u prostoru i ponudi sadržaja, a novostvoreno okruženje zasigurno će dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih sadržaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje Pule.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Ingrid Bulian kazala je da su od konkretnih aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta upravo u tijeku postupci javne nabave za radove, usluge i ostale projektne aktivnosti s ciljem započinjanja samih radova čiji se završetak u ovom trenutku procjenjuje do studenoga 2022. godine.

„Povijesni i pomorski muzej Istre kroz ovaj projekt vidi mogućnost za rješavanje većeg dijela svojih infrastrukturnih pitanja, budući su na Kaštelu i u tunelskom prostoru Zerostrasse predviđeni građevinski radovi sanacije i zaštite čime će se u značajnoj mjeri poboljšati uvjeti za stručan muzeološki rad, prije svega u segmentu izložbene djelatnosti“, kazao je ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac. Izgradnjom novog sanitarnog čvora, ugostiteljskog objekta te, osobito, realizacijom lifta koji će omogućiti vertikalnu povezanost Kaštela sa obje razine tunelskih prostora ispod Kaštela značajno će se podignuti i razina usluge posjetiteljima što je ujedno i pretpostavka za bitno veći broj posjetitelja na ovoj iznimnoj, do danas možda malo zapostavljenoj, lokaciji. Navedene aktivnosti će od ova dva, trenutno odvojena, punkta stvoriti prostor jedinstvene kulturne destinacije.       

Osim kroz infrastrukturne radove na obnovi objekata, Povijesni i pomorski muzej Istre sudjeluje u sklopu ITU mehanizma i produkcijskom realizacijom velike i značajne izložbe o pulskim fortifikacijama, koja će obuhvatiti izložbene prostore Muzeja na Kaštelu, kao i tunelske prostore na obje razine.

Izložbom se želi prikazati cjelokupan sustav obrane Tvrđave Pula, njezine obrambene sektore i pojaseve te pojedinačno predstaviti sve fortifikacijske objekte, od obalnih i pojasnih tvrđava, preko većih i manjih bitnica do skupina obrambenih građevina. Također, ideja je izložbom predočiti posjetiteljima teritorij koji je Tvrđava Pula obuhvaćala i posebno prikazati lokalitete obrambenih građevina, njihovu pristupačnost i stanje u kojem se nalaze. Naglasak će biti na razdoblju austrijske, odnosno austro ugarske uprave, koja organizira ratnu luku, otvara Arsenal, a paralelno s time, kroz nekoliko faza, odvija se izgradnja različitih modela tvrđava, koje su svoj oblik mijenjale usporedo s izmjenama u razvoju vojnih strategija i prema novim tehnološkim dosezima u izradi naoružanja i u izgradnji brodova. Obuhvatiti će period od 1813.-1918. godine, tematski će razmatrati razne segmente nastanka i širenja fortifikacijskog sustava, načine gradnje i vrste utvrda, vrste naoružanja, ali i pokušati rekonstruirati ambijent i život unutar tvrđave, sudbine vojnika koji su u njima provodili puno vremena odvojeni od obitelji i socijalnog života. Ponajprije je intencija prikazati našu kulturno-povijesnu baštinu, odnos prema njoj, brojnost i raznolikost građevina, njihova umjetnička i arhitektonska vrijednost jer, iako se radi o vojnim objektima isključivo obrambenog karaktera, ti objekti nisu bili lišeni detalja koji su zahtijevali izuzetnu vještinu gradnje i osjećaj za estetiku. U multimedijskom smislu izložba će biti inovativna, kako bi na zabavan i pristupačan način zainteresirala posjetitelje za temu koju obrađuje i za lokalitete na kojima se tvrđave nalaze te im ponudila dodatnu dimenziju doživljaja i iskustva otvarajući šire okvire informativnog i edukativnog sadržaja.

Značaj projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ za Turističku zajednicu grada Pule ogleda se u dodatnoj turističkoj ponudi Grada koja će Kaštel, kao povijesnu utvrdu, na zanimljiv i interaktivan način približiti svim turistima koji posjete Pulu. Posebno je važno što će se, kako je već i navedeno, izgradnjom lifta omogućiti lakši pristup Kaštelu i Povijesnom i pomorskom muzeju Istre za turiste treće životne dobi koji čine značajan segment u turističkim dolascima u Puli.

„Spajanje povijesne baštine i modernih tehnologija te omogućavanje turistima da na taj način upoznaju kulturnu baštinu, trend je u svijetu kojega Turistička zajednica isto primjenjuje upravo kroz ovaj projekt“ istaknula je direktorica Turističke zajednice Pula Sanja Cinkopan Korotaj pritom zaključivši kako je primarni cilj povećati posjećenost Kaštelu koji do sada, zbog svoje slabije pristupačnosti, zaostaje u broju posjeta za ostalim atrakcijama Pule.

Nadalje, Turistička zajednice Pule u ovom je projektu preuzela niz aktivnosti koje će kroz vrijeme trajanja projekta i realizirati, a to su: kreiranje vizuala i web platforme što podrazumijeva kreiranje vizualnog identiteta, web stranice i 3D vizualizacije projekta, promotivne aktivnosti koje uključuju izradu promotivnih letaka izložbe i lifta te izradu suvenira kako bi projekt bio prepoznatljiv  javnosti, provođenje promocije putem društvenih mreža i weba, promocija projekta u zemlji i u susjednim zemljama koje su vrlo značajna emitivna tržišta, upoznavanje stranih novinara i blogera sa projektom, medijska i TV promocija, PR aktivnosti, angažiranje animatora koji će približiti projekt krajnjim korisnicima, edukacija za turističke vodiče koji su izravni promotori pulskog turizma i turističke ponude, te monitoring svih aktivnosti.

Uz to Turistička zajednica Pule planira organizirati koncerte i predstave, te povezati poznati festival svijetla - Visualia sa ovom novom turističkom atrakcijom na način da se postavi stalna instalacija Visualie u sklopu utvrde Kaštel koja će se nadograđivati s godinama. Lokacija se, također, planira  uključiti i u adventska zbivanja u Puli i to prigodnim uređenjem za vrijeme trajanja Adventa čime će se stvoriti još jedna zanimljiva točka interesa.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ za koji je putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja bio raspisan privremeni Poziv u ograničenom postupku dodjele „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“.