Novosti

25/05/2020

Pronađeni povijesni ostaci na gradilištu u Ulici Castropola

Prilikom sanacije urušenog kamenog potpornog zida u Ulici Castropola, u blizini Uspona sv. Roka, koja je započela 11. svibnja 2020. godine, pronađeni su arheološki nalazi. Grad Pula, kao investitor, bio je u obavezi osigurati arheološki nadzor, te je pod budnim okom diplomirane arheologinje - povjesničarke umjetnosti Teodore Šalov vršeno raščišćavanje ostataka urušenog zida te iskopi za temeljnu stopu potpornog armirano-betonskog zida ukupne dužine 17,20 metara.

Već u prvim danima radova utvrđeno je da je u sjevernom dijelu iskopa postojao urušeni objekt ispod čijih se temelja nalazila živa stijena. Na južnom dijelu površine otkriveno je potom desetak zidanih struktura, koje uglavnom nisu organski vezane, ali su kroz stoljeća doživljavale prezidavanja i preinake. 

„Prostor između zidova bio je zapunjen antičkim materijalom - šutom u kojoj su prevladavali veći komadi keramičkih tegula oker boje s tragovim žbuke, fragmenti stropne žbuke, fragmenti fresaka crvene, crne, oker i zelene boje, ponešto crjepova, klesanaca i fragmentarnih ulomaka amfora. Vertikalni zid otkriven u profilu urušenog zida, izrađen od pravilnih klesanaca, evidentno je antički, dok bi za ostale prema tehnici zidanja, širini zidova i kvaliteti, rekli da su nastali tijekom kasne antike i kasnije kroz srednji vijek“, istaknula je Šalov.

Nadalje, navodi kako je Anton Gnirs, povjesničar, arheolog i konzervator istraživao prapovijesne, antičke i srednjovjekovne spomenike u Istri, pa tako spominje i rimsku urbanu vilu na širem području urušenog zida.  

Nalazi fresko ukrasa i građevinskog materijala kao što su crjepovi i tegule, govore u prilog tome da se u blizini nalazio ili luksuzni rimski domus ili urbana rimska vila, zaključuje Šalov.

Navedeni arheološki nalazi najprije su, prema uputama Konzervatorskog odjela u Puli,  geodetski i fotogrametrijski snimljeni, a potom je nalazište, u cilju zaštite istog, prekriveno geotekstilom i slojem drobljenog kamenog materijala - rizle, te su radovi na izgradnji novog armirano-betonskog zida nastavljeni. Dovršetak radova i asfaltiranje prometnice planira se početkom mjeseca lipnja.