Grad Pula dozvolit će privremeno proširenje terasa ugostiteljima bez dodatne naplate

PODIJELI
07 / 05 / 2020

Uslijed posebnih okolnosti nastalih širenjem epidemije bolesti COVID-19, Grad Pula donio je niz mjera pomoći poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Stožera civilne zaštite Istarske županije te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. godine.

Uslijed popuštanja mjera ograničenja i obavljanje rada ugostiteljskih objekata, osim već donesenih mjera pomoći korisnicima javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa, dodatno će se razmotriti mogućnost privremenog proširenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa bez dodatne naplate na lokacijama gdje to budu dozvoljavale prostorne mogućnosti.

Navedena mogućnost razmatrat će se u kontekstu stvaranja preduvjeta potrebnih za poštivanje protuepidemijskih mjera i mjera socijalnog distanciranja sve kako bi se, koliko god to bude moguće, osiguralo ostvarenje prava utvrđenih izdanim Rješenjem o porezu na korištenju javne površine kroz odobrenu površinu terase i broj konzumnih mjesta.

Slijedom toga, korisnici javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa koji imaju interes zatražiti preispitivanje mogućnosti proširenja postojećih utvrđenih površina za postavu ugostiteljskih terasa u obvezi su se pisanim zahtjevom obratiti nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu uz koji je potrebno dostaviti i grafički prikaz iz kojeg će biti vidljiv prijedlog proširenja javne površine.

Pisani zahtjev moguće je uputiti na adresu Trg Forum 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu - Odsjek za upravljanje imovinom, 52100 Pula. Za više informacija dostupan je broj telefona 052/371-824.