Obavijest o loženju vatre na otvorenom prostoru

PODIJELI
15 / 04 / 2020

Sukladno zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika Javna vatrogasna postrojba Pula i dalje zahtjeve za izdavanje odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru izdaje u skladu s mjerama zaštite od korona virusa.

Od dana 12. ožujka 2020. godine primjenjuju se nova pravila na način da se zahtjevi zaprimaju na telefon br 535 812 u vremenu od 08.00 do 15.00 sati za odobrenje koje se izdaje za 2 dana.

S obzirom da se izdana odobrenja u ovim uvjetima ne dobiju „na ruke“ podsjećamo građane na njihova prava i obaveze iz obrasca odobrenja.

Temeljem članaka 3. Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (Službene novine Istarske županije br. 5/95) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (Službene novine Istarske županije br. 2/2000), osoba kojoj se izdalo odobrenje u obvezi je poduzeti požarno-preventivne mjere sukladno pozitivnim propisima i rečenoj odluci, te slijedeće dodatne preventivne mjere: (min. 2 odrasle osobe s priručnim alatom za gašenje).

 

MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOD LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU TE POČETAK ODNOSNO ZAVRŠETAKloženja vatre na otvorenom prostoru javiti obavezno na tel. 193

NEvršiti loženje u slučaju jačeg vjetra.

NEvršiti loženje auto-guma, gumenih proizvoda, plastike i sl.

NEvršiti loženje na velikim hrpama ( rasporediti na manje hrpe ).

NEvršiti loženje u blizini šume.

NEostavljati vatru bez nadzora.

Nakon završetka loženje OBAVEZNOugasiti žar sa površine gdje se vršilo loženje.

Stoga za proširenje vatre van odobrenog prostora, odgovornost snosi pravna ili fizička osoba kojoj je izdano odobrenje.

Ukoliko se izgubi kontrola nad vatrom ODMAH pozvati vatrogasce na tel. 193

Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) podnositelj zahtjeva daje svoju suglasnost izdavatelju odobrenja da u njemu navedene osobne podatke obrađuje u svrhu ostvarivanja predmeta zahtjeva i u svrhu kontaktiranja.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima JVP Pula.

Prava podnositelja zahtjeva i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke možete vidjeti na: http://www.jvp-pula.hr/