18. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

PODIJELI
26 / 02 / 2020

Savjet mladih Grada Pule sutra će s početkom u 17 sati u Komunalnoj palači održati svoju 18. sjednicu na kojoj će kao gošća prisustvovati vijećnica Grada Pule Kristina Rabar.
Predložen je sljedeći Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Savjeta mladih Grada Pule
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja
4.    Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2019. Godinu
5.    Aktivnosti za mlade –LPM
6.    Organizacija Tjedna za mlade
7.    Projekt za mlade u sklopu ITU mehanizma – prijedlozi ideja
8.    Ostalo