Objavljen Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2020.

PODIJELI
23 / 12 / 2019

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2020. godinu, 23. prosinca 2019. godine raspisan je  Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule - Pola u 2020. godini.

Grad Pula poziva udruge i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji pridonose razvoju sljedećih prioritetnih područja:

1. KULTURA

1.1. dramska, filmska i scenska djelatnost

1.2. književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost

1.3. likovna i muzejsko - galerijska djelatnost

1.4. glazbena i glazbeno - scenska djelatnost

1.5. inovativne umjetničke i kulturne prakse

1.6. međunarodna suradnja

1.7. kulturni amaterizam

1.8. programi zajednice, gradske manifestacije

1.9. kultura mladih, programi i projekti mladih i za mlade, edukacija u području kulture, edukacijski projekti i programi

 

2. CIVILNO DRUŠTVO; VJERSKE ZAJEDNICE, NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE, UDRUGE PROIZAŠLE IZ RATA I SINDIKALNE ORGANIZACIJE Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti koji se odnose na:

2.1. nacionalne zajednice i manjine

2.2. vjerske zajednice

2.3. udruge proizašle iz rata

2.4. sindikalne organizacije

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 3.895.304,00 kune.

Rok za podnošenje prijava je 35 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno najkasnije do 27. siječnja 2020. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, popisom obveznih priloga koji se prilažu prijavi, dostupni na mrežnim stranicama Grada www.pula.hr u rubrici Upravni odjel za kulturu pod Dokumenti i izvješća http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-iizvjesca/