Objavljen ITU Poziv „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine“

PODIJELI
20 / 12 / 2019

Urbanom području Pula alociran indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 18. prosinca 2019. godine otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a unutar specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. To će se postići kroz razvoj/unaprjeđenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, te kroz razvoj i unaprjeđenje interkulturalnih usluga/aktivnosti na prostoru urbanog područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 85.712.000,00 kuna. Navedeni iznos podijeljen je po grupama na 7 urbanih aglomeracija/ područja u kojima će se projektne aktivnosti provoditi. Alokacija za urbano područje Pula iznosi 6.343.000,00 kuna, od čega je 5.391.550,00 kuna, odnosno 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i to u iznosu od 951.450,00 kuna za urbano područje Pula. Slijedom navedenog proizlazi da intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 750 tisuća kuna, a najviša vrijednost potpore 3 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu su jedinice lokalne samouprave na prostoru odabranog urbanog područja i javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih urbanih aglomeracija/područja, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.

Projektne prijedloge bit će moguće podnositi od 20. siječnja 2020. godine, dok je krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga 18. prosinac 2020. godine.

Informativna radionica na kojoj će se zainteresirani potencijalni prijavitelji moći upoznati s detaljima Poziva planira se održati početkom siječnja 2020. godine u prostorijama Komunalne palače u Puli, a o čemu će svi biti pravovremeno obaviješteni.

Više o Pozivu potražite klikom ovdje.