Novosti

07/11/2019

Održana radionica za prijavu na poziv "Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“

U prostorijama Komunalne palače danas je održana informativna radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“. Prisutne sudionike radionice i organizatore uvodno je pozdravio pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić pritom pohvalivši intenzitet objave poziva u sklopu ITU mehanizma. Ujedno, iskoristio je i priliku da se kratko osvrne na sve benefite i sinergijski efekt koji ovaj novi mehanizam nosi cijelom urbanom području. „Zahvaljujući ITU instrumentima realizirat će se kvalitetni projekti koji će dodatno kulturno i gospodarski razviti ovo područje te samim time doprinijeti podizanju kvalitete života cijele zajednice“ zaključio je Matić.

U sklopu radionice predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prezentirali su najbitnije elemente Poziva s posebnim osvrtom na pokazatelje poziva, financijsku alokaciju, razdoblje provedbe, obveze koje se odnose na državne potpore te izravne i neizravne troškove i prihvatljive aktivnosti. U sklopu druge prezentacije dan je i presjek postupka dodjele bespovratnih sredstava koji će svi potencijalni prijavitelji morati proći. Isto tako dani su odgovori na pitanja prijavitelja, a sve kako bi im se olakšao proces prijave na ovaj poziv.

Poziv "Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula“ otvoren je od 25. listopada do 31. prosinca 2019. godine. Riječ je o pozivu objavljenom u sklopu ITU mehanizma za specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” s iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 20.375.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i usluga koje doprinose poslovnoj uspješnosti, znanju i kompetencijama, inovativnosti i održivosti MSP-a na području Urbanog područja Pula. Prihvatljivi prijavitelji su sve jedinice lokalne samouprave na području urbanog područja Pula, kao i poduzetničke potporne institucije u privatnom i javnom vlasništvu. Cijeli tekst Poziva, kao i upute za prijavitelje, nalaze se na stranicama strukturnifondovi.hr.