Novosti

04/11/2019

Preko 53 milijuna kuna ITU bespovratnih sredstava osigurano za obnovu brownfield lokacija

Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za brownfield područja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za obnovu brownfield područja (bivša vojna i/ili industrijska područja) u Urbanom području Pula koji se kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja provodi u okviru specifičnog cilja 6e2 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava, koja po prijavitelju mogu biti do 85 posto sufinanciranja ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka projekta, je 53.914.875,26 kuna. Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva s unaprijed određenim prihvatljivim prijaviteljima koji su prošli preliminarnu procjenu. Prijavitelji, Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli moći će tako u sklopu Poziva za obnovu brownfield područja prijaviti strateške projekte proizašle temeljem Strategije razvoja Urbanog područja Pula.

„Napušteni i neadekvatno korišteni vojni i industrijski objekti unutar urbanog područja predstavljaju vrijedan prostorni resurs koji će se uz pomoć sredstava osiguranih putem ITU mehanizma prenamijeniti i obnoviti te ponovno staviti u funkciju. Zahvaljujući prepoznatoj vrijednosti tih lokacija te potrebi za njihovim ponovnim korištenjem postiže se više pozitivnih učinaka, mijenja se vizura toga prostora te se zadovoljavaju aktualne potrebe zajednice za određenim novim sadržajem“, kazao je čelnik ITU PT-a koji je ujedno i zamjenik gradonačelnika Robert Cvek nadodavši kako će se kroz ovaj Poziv moći realizirati projekt rekonstrukcije lokacije Stare mehanike prijavitelja Grada Pule, projekt rekonstrukcije kompleksa stare uljare u multimedijalni centar MMC Torcio Grada Vodnjana te projekt prenamjene dijela zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta prijavitelja Sveučilišta Jurja Dobrile.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva dodijelit će se projektima samo za obnovu  brownfield lokacije, dok će se provedba usluga/sadržaja na obnovljenoj lokaciji osigurati kroz druge aktivnosti u skladu sa Strategijom razvoja urbanog područja Pula s time da sve brownfield lokacije koje su predmetom Poziva moraju biti kompletno rekonstruirane do 31. prosinca 2022. godine, a u punu funkciju stavljene najkasnije do kraja 2023. godine.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za obnovu brownfield lokacija (bivša vojna, industrijska ili druga područja) na teritoriju Urbanog područja Pula, a dok je svrha Poziva revitalizacija brownfield lokacija tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su zapuštene pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.

Cjelokupan poziv za obnovu brownfield lokacija i dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici eFondovi i na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi, a podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 30. studenoga 2019. do 30. siječnja 2020. godine.