Informiraniji građani su snaga modernog grada

PODIJELI
22 / 08 / 2019

Kako bi dodatno potaknuli građane na participaciju i komunikaciju, u sklopu aplikacije Pula na dlanu, gdje smo otvorili i prezentirali proračunske, gospodarske, demografske i turističke podatke, kroz periodične objave istaknut ćemo snage i prilike za građane, poduzetnike i investitore na području grada Pule. U pozadini svih izdvojenih vijesti nalazi se najpotpunija baza podataka na razini lokalnih i regionalnih jedinica (Fina, Ministarstvo financija, HZMO, HZZ, DZS), s kojom raspolaže društvo Coin d.o.o., kreator opencity.hr portala koji objedinjuje pametna rješenja za podizanje transparentnosti i otvorenosti gradova, općina i županija u Hrvatskoj . Pozivamo sve zainteresirane da objave koje kreću sa sutrašnjim danom prate na službenoj stranici aplikacije Pula na dlanu ovdje.