Novosti

01/08/2019

Pula je siguran grad

„Imamo pozitivne trendove u svim vrstama kaznenih dijela i u kompletnom kriminalitetu te u prekršajima protiv javnog reda i mira“ uvodno je istaknuo Vjekoslav Vukšić načelnik Policijske postaje Pula prezentirajući tematsku točku sjednice o stanju sigurnosti na području grada Pule za prvih 6 mjeseci ove godine.

Iznoseći statističke podatke za navedeno razdoblje u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine vidljivo je smanjenje broja kaznenih dijela za 24 posto, smanjenje broja prometnih nesreća za 18 posto, smanjenje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 10 posto, smanjenje broja prekršaja iz ostalih zakona za 27 posto te smanjenje broja požara za 27 posto. 

„Stanje sigurnosti na području grada Pule puno je bolje nego godina prije“, zaključio je načelnik Policijske postaje Pula.

U ime Grada Pule i svoje osobno gradonačelnik Pule Boris Miletić zahvalio se načelniku i Policijskoj upravi istarskoj na dugogodišnjoj i kvalitetnoj međuinstitucionalnoj suradnji kao i svim policijskim djelatnicima budući obavljaju posao u neadekvatnim uvjetima, a odnosi se to na kapacitiranost same postaje koja u zadnjih 15 godina nije bila popunjena sukladno potrebnoj sistematizaciji. Također zahvala je upućena i na proaktivnom sudjelovanju u timu za komunalnu prevenciju koja započinje od najmlađih generacija pa prema starijima s ciljem utjecaja na opće stanje sigurnosti.

„Držim da je Grad Pula siguran grad, miran grad i grad dobrih i humanih ljudi. Postoje pojedinačni ekscesi koji nas sve skupa zabrinu i zabole kad vidimo nasilje u našem gradu jer građani imaju nultu stopu tolerancije na nasilje“, naglasio je Miletić te dodao da, obzirom  materijalni uvjeti u kojima rade policijski službenici nisu adekvatni, Grada Pule je u ovogodišnjem proračunu osigurao 200 tisuća kuna za subvencioniranje troškova njihova stanovanja. 

Zaključno, gradonačelnik se zahvalio policijskim službenicima na angažmanu i trudu kojeg ulažu u očuvanje stanja sigurnosti na području grada Pule, kako bi se građani Pule tijekom cijele godine osjećali sigurno ali i turisti posebno u ljetnih mjeseci budući je poznato da je osjećaj sigurnosti jedan od ključnih elemenata pri njihovu odabiru destinacije za posjetu.

Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća započela je uspostavom novog, modernog sustava glasanja vijećnika – eGlasnjem čime Grad Pula opet čini iskorak u korištenju modernih tehnologija i povećanju transparentnosti.  

„Mislim da smo na taj način zaokružili jednu veliku cjelinu Grada Pule koja je prvi grad u Hrvatskoj uvela kompletno elektronsko poslovanje u radu gradske uprave uključujući i elektronski potpis. Drago mi je da taj dobar primjer Grada Pule, nakon 10 godina prate o drugi gradovi u Hrvatskoj“, komentirao je Miletić ovu inicijativu Gradskog vijeća kojim je uvedeno elektronsko glasanje.

Na aktualnom satu sjednice između ostalih postavljena su pitanja o reciklaži i odvajanju otpada, Dolceviti, projektu uređenja Dječjeg kreativnog centra, punionici plina,  projektu dogradnje mjesnog groblja u Štinjanu i drugo.

Pojašnjavajući pitanje odvojenog prikupljanja otpada i u Registru onečišćavanja okoliša objavu da taj postotak za grad Pulu iznosi 4,85 posto, direktor Heculanee Igor Stari naglasio je kako isti podatak predstavlja tek dio otpada koji građani Grada Pule odvojeno prikupljaju, a nikako sav odvojeno prikupljeni otpad, odnosno da se radi o različitoj metodologiji pristupa. Konkretno, ta se stopa odnosi samo na onaj dio otpada koji Pula Herculanea preuzima kao pružatelj javne usluge prikupljanja otpada i predaje tvrtki Metis na daljnju obradu. U taj podatak, pojasnio je Stari, nisu uključene odvojeno prikupljene količine glomaznog otpada koji Pula Herculanea prikuplja po pozivu od strane građana te putem akcija prikupljanja glomaznog otpada. Zatim, nije obuhvaćen niti otpad koji građani sami odvojeno odvoze u reciklažno dvorište Metis, niti je obuhvaćen tekstilni otpad koji se prikuplja putem posebnih kontejnera na više lokacija u Puli, biorazgradivi otpad, kao ni otpad sakupljen sustavom povratne naknade u trgovinama. Također, nisu uzete u obzir niti količine sakupljenih sirovina putem ostalih ovlaštenih tvrtki koje se bave prikupljanjem otpada na području Pule.  

„Na razini grada postotak odvojeno prikupljenog otpada  kreće se oko 25 posto.  S HAOP-om će se trebati dogovoriti o načinu prikazivanja podataka jer nije korektno da se u javnosti plasiraju podaci da građani Pule odvajaju tako nizak postotak jer to nije istina“, naglasio je Stari i dodao kako Grad Pula i Pula Herculanea kontinuirano provode aktivnosti na edukaciji  građana o održivom gospodarenju otpadom.

Darko Buršić direktor društva Monte Gira d.o.o. pojašnjavajući tijek projekta dogradnje i uređenja mjesnog odbora u Štinjanu naveo je kako je Monte Giro 15. srpnja 2019. godine sklopio ugovor s izvođačem radova (Tgt Adriatik d.o.o.) za proširenje i rekonstrukciju mjesnog groblja u Štinjanu. Ugovorena vrijednost radova je 2.660.340,00 kuna bez PDV-a, a rok za izvršenje radova je 150 radnih dana. Groblje će se tim projektom proširiti za oko 850 metara kvadratnih, te se predviđa izvesti ukupno 154 grobnih objekta.

Što se tiče pitanja uređenja Dječjeg kreativnog centra, pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o. Aleksandar Matić, pojasnio je da će građevinski radovi uređenja započeti početkom rujna ove godine. 

„Imamo pravovaljanu ponudu izvođača radova te predstoji okončanje žalbenog roka za pokretanje daljnje procedure, a također u tijeku  je i postupak za izbor nadzornog inženjera“, iznio je Matić trenutno stanje projekta obnove DKC-a koji će se sufinancirati putem projekta Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Radove energetske obnove sufinancirat će Grad Pula i Europski fond za regionalni razvoj a predviđena energetska ušteda je 67%. Vrijednost investicije obnove iznosi oko 8,7 milijuna kuna, a posebno je ona značajna jer time Grad Pula povećava standard za sve programske korisnike DKC putem kojih dnevno prođe i 500-tinjak djece. Istima su, za vrijeme trajanja radova koji se predviđaju završiti u listopadu 2020. godine, osigurani zamjenski prostori za obavljanje redovnih aktivnosti.

Po pitanju izgradnje punionice na stlačeni prirodni plin direktor Plinare d.o.o. Dean Kocijančić istaknuo je kako je 25. siječnja ove godine potpisan ugovor o izgradnji punionice, nakon čega je  već 1. veljače izvođači radova uveden u posao dok je danas rok za puštanja punionice u probu. Tehnički pregled punionice očekuje se krajem rujna što bi označilo kraj projekta, izjavio je Kocijančić. Nadalje, podsjetio je prisutne kako je Grad Pula u sklopu ovogodišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture izgradio prilaznu prometnicu za punionicu. 

U svom osvrtu na projekt Dolcevita kao odgovor na vijećničko pitanje Matić je naglasio  da je uređenje starogradske jezgre jedan od prioriteta Grada Pule u svrhu koju je osmišljen predmetni projekt. 
„Pročelja zgrada su lice grada i neovisno što je njihovo uređenje i obnova obveza vlasnika, kroz spomeničku rentu ima niz modaliteta kako da se Grad Pula uključi u sufinanciranje obnove pročelja i krovišta. Interes za obnovu je značajan u prilog čemu govori i brojka od 40 urednih prijava koliko ih u ovom trenutku imamo“, kazao je Matić.

Spomenutim novim sustavom elektroničkog glasanja vijećnici su usvojili izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2018. godinu.

Među ostalim usvojena je i nekolicina Odluka koje se odnose na postupke izrade izmjena i dopuna prostornih planova. Isto se odnosi na dovršenje procedure izmjene prostornih planova u dijelu obuhvata Provedbenog urbanističkog plana „Stari Grad Pula“ koji je stavljen izvan snage a za koje će se područje primjenjivati odredbe izmijenjenog Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, dovršenje procedure Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“ te dopunu Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ u sklopu koje i IX Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule.
Nadalje, izglasana je i nova Odluka o komunalnom redu, Izmjene i dopune Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule kao i Odluka o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule.

Materijali i odluke s jučerašnje 17. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na web stranici Grada Pule www.pula.hr.