ITU ured sudjelovao na okruglom stolu „Učinci EU urbane politike na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizama“

PODIJELI
06 / 03 / 2019

U organizaciji poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Upravljanje gradom i Priprema i provedba EU projekata“ te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Zagreba održan je okrugli stol pod nazivom „Učinci EU urbane politike na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizama“.

Uz domaćine, pomoćnicu ministrice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Kristinu Bilić, profesora sa Sveučilišta u Zagrebu Gojka Bežovana te pročelnice Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba Mirjane Zubak, na okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici ITU gradova Osijeka, Splita, Rijeke i Pule. Pomoćnica ministrice pohvalila je ovakav vid suradnje i povezivanja akademske zajednice, ministarstva i gradova u području urbanoga razvoja, a sve sa svrhom učinkovitijega i djelotvornijega korištenja EU fondova. Na tragu izrečenog održane su i dvije prezentacije na teme „Izazovi europeizacije hrvatske politike urbanoga razvoja“ i „Provedba ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj i priprema za novu financijsku perspektivu“.

Uslijedila je panel rasprava na kojoj su predstavnici ITU gradova raspravljali o aktualnim temama poput politike urbanoga razvoja hrvatskih gradova, te su razmijenjena iskustva vezana za izazove oko pripreme i provede projekata u ITU gradovima. Voditelj Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Damir Prhat tom se prigodom osvrnuo na dosadašnji tijek provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pula pritom stavljajući akcent na Strategiju razvoja urbanog područja Pula koja definira smjer budućeg razvoja cjelokupnog područja te čini strateški temelj za planirane projekte. I ostali predstavnici ITU gradova iznijeli su svoj kratki osvrt na temu spremnosti svojih projekata koje planiraju realizirati te dinamiku objave poziva. Zaključeno je kako je ovaj okrugli stol iznjedrio vrlo važna zapažanja koja će pomoći gradovima kao pokretačima razvoja u njihovom budućem djelovanju.