Efikasnost, učinkovitost i socijalna osjetljivost prioriteti poslovanja Grada Pule

PODIJELI
20 / 02 / 2019

Zadržavajući visoku razinu transparentnosti i otvorenosti rada gradske uprave, Grad Pula danas je na svojim službenim web stranicama objavio podatke o stanju nenaplaćenih dospjelih potraživanja za 2018. godinu prema Gradu te prema komunalnim trgovačkim društvima i javnim ustanovama.

Na dan 31. prosinca 2018. godine, ukupna potraživanja prema prihodima Grada Pule iznose 84,4 milijuna kuna, a navedeni iznos Gradu duguje 12.025 građana, u iznosu od 35,8 milijuna kuna dok 1.342 pravnih osoba duguje 48,6 milijuna kuna. Uz dugovanja prema Gradu Puli, fizičke i pravne osobe duguju pulskim trgovačkim društvima prema prihodima društava iznos od 47,2 milijuna kuna, a javnim ustanovama 1,5 milijuna kuna.

Podaci se objavljuju zbirno i bez navođenja podatka o dužnicima budući da je Ministarstvo financija stava da prema odredbama Općeg poreznog zakona jedinice lokalne samouprave nisu ovlaštene objavljivati popis dospjelih i nenaplaćenih dugova u drugom obliku.

Potraživanja Grada Pule od najvećeg gospodarskog subjekta na području grada zbog nelikvidnosti plaćanja i poslovne situacije u kojoj se trenutno nalazi iznose ukupno 9,2 milijuna kuna dok potraživanja prema trgovačkim društvima Grada iznose 6 milijuna kuna te su prethodno pokrenute mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja naplate potraživanja.

„Upravo s ciljem zaštite potraživanja Grada Pule, Gradsko je vijeće u studenom prošle godine usvojilo prijedlog za rješavanje namirenja dugovanja po osnovi komunalne naknade i naknade za uređenje voda trgovačkih društava unutar najvećeg gospodarskog subjekta na području Pule“, podsjetila je pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Pule Vesna Sajić.