Grad Pula započinje s provedbom programa o održivom gospodarenju otpadom za projekt „Razmisli, odvoji,štedi!“

PODIJELI
02 / 11 / 2018

Grad Pula započinje s provedbom programa  izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ za što je s FZOEU i MZOE potpisan  ugovor ukupne vrijednosti 1.197.845,49 kuna

 

Grad Pula-Pola je u sklopu otvorenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za svoj projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ ispunio sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda te je dana 16. listopada 2018. godine  potpisan Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 351-04/18-0-12/26, Urbroj: 517-09-1-2-2-18-3), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Klasa: 018-16/18-08/120, Urbroj: 563-11-1/251-18-10) te Grada Pula-Pola (Klasa: 351-01/18-01/13, Urbroj: 2168/01-03-04-0449-18-18).

Ukupna vrijednost projekta „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“( referentni broj: KK.06.3.1.07.0079)iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna.  Sufinanciranje  projekta od 84,99% iznosi 997.449,81 kuna dok Grad Pula -Pola sredstvima iz Proračuna osigurava  preostalih  15,01% ukupno prihvatljivih troškova.

            Projektom „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“informirati će se i educirati cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu petnaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na : sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporaba predmeta.

Grad Pula ovim projektom predviđa ciljano obuhvatiti sve skupine javnosti, a posebno se želi utjecati na sljedeće interesne skupine: djeca predškolske dobi, djeca osnovnih škola, djeca srednjih škola, građani svih dobnih skupina, građani koji žive u samostojećim obiteljskim kućama s okućnicom, turisti, umirovljenici, edukatori, odgojno-obrazovne institucije, milenijska generacija, pripadnici nacionalne manjine te osobe s posebnim potrebama.

Putem ovog projekta predviđa se 15 izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od kojih  7 obaveznih i 8 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti, a koje se planiraju provesti aktivnosti sustavno, ciljano na sve skupine društva. Razdoblje provedbe projekta iznosi 20 mjeseci.

Od obaveznih aktivnosti planira se izrada više vrsta letaka, kao primjerice dvojezični letci „Pametna kupovina“, „Ponovna uporaba“, letci u formi bookmarka na temu sprječavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Na najfrekventnijim pozicijama u gradu postavit će se više različitih vrsta plakata kao i jumbo plakati namijenjeni  građanima i turistima. Osim toga trajni kaširani plakat veličine B1 namijenjen djeci od 7-15 godina na temu „NE BACAJ U PRIRODU – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ podijelit će se uz predavanja po svim osnovnim školama. Projekt obuhvaća i izradu dvojezične brošure (HR i IT) na temu „Odvajanje otpada“ te na temu „Kompostiranje“ koja će  biti podijeljena svim obiteljskim kućanstvima kojima će se pokloniti komposteri za zbrinjavanje organskog otpada. Nadalje, od obaveznih aktivnosti, planira se produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama (prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezik za gluhonijeme) raspoređenim tijekom cijelog perioda provedbe projekta u trajanju od 20 mjeseci. Nadogradit će se mrežna stranica Grada Pule o gospodarenju otpadom, održati javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom, odnosno, predavanja/radionice po svim mjesnim odborima i školama. Što se tiče preporučenih aktivnosti, realizirati će se predstave za djecu, izrada edukativnih materijala za djecu, provedba natjecanja u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada, prikupljanje otpada, prezentacija radova i drugo, a planira se i edukativno obilježavanje važnijih datuma vezanih uz zaštitu okoliša. Spotovi i reklame na više jezika, kalendari, blokovi i slično s logom projekta dodatno će pojačati odjek aktivnosti. U cilju što uspješnije provedbe projekta, vršit će se kontinuirana promidžba i vidljivost projekta za što će biti posebno osmišljen  zaštitni znak kampanje te će se kreirati vizualni identitet i logotip kampanje koji će pratiti sve aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta. Time će se, uz obavezno korištenje službenih oznaka kampanje, pojačati sama vidljivost i efikasnost projekta.

Kontakt osoba za informacije o provođenju projekta: mr. sci. Maja Cvek, dipl.ing.biol. (e-mail: maja.cvek@pula.hr).